Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

DB Schenker w projekcie SGH „Zdrowa Perspektywa”

Punktem wyjścia projektu „Zdrowa Perspektywa” jest wymiana wiedzy na temat dobrych praktyk, dzięki którym przedsiębiorcy radzą sobie z wyzwaniami, jakie pandemia postawiła przed nimi i społeczeństwem. Na podstawie prac sześciu zespołów projektowych działających w obszarach „Zdrowa firma” i „Zdrowe społeczeństwo”, powstanie raport ekspercki wskazujący pożądane kierunki rozwoju i sposoby działania w pandemicznej rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

– Dla biznesu czas pandemii jest bardzo trudny, ponieważ przedsiębiorstwa działają w warunkach nie tyle kryzysu, co niepewności. Aby przetrwać na rynku, muszą być kreatywne, szukać nowych możliwości – nie mogą tych zmian, które przynosi rzeczywistość, traktować wyłącznie jako zagrożenia, ale także jako szansę. Instytucje biorące udział w projekcie „Zdrowa Perspektywa” doskonale odrobiły lekcję z kryzysu. Teraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego – mówi prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

W projekcie biorą udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Do tego grona został zaproszony także Piotr Zborowski, CEO North & East Europe w DB Schenker. Prezes Schenkera dołączył do grupy „Innowacje – czy wymyśliliśmy już wszystko?”, której prace moderuje prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w tematach rozwoju gospodarki cyfrowej i wdrażania nowych technologii.

– Pandemia wymusiła przyspieszenie tempa innowacji. Cały cykl – od pomysłu, przez tworzenie prototypów, testowanie do komercjalizacji jest coraz krótszy, bardziej skompresowany. Wiele firm szybko dokonuje strategicznych zmian, pojawiają się nowe modele biznesowe. Według mnie to jest dobra strona tej trudnej sytuacji. Projekt „Zdrowa Perspektywa” jest okazją do podzielenia się spostrzeżeniami, wzajemnej inspiracji i wspólnego poszukiwania nowych dróg – mówi Piotr Zborowski, CEO North & East Europe w DB Schenker.