Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

camera lenses notebook db schenker office desk

Dodatkowe wymogi przy składaniu zlecenia na eksport niektórych towarów.

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, rękawiczki lateksowe/nitrylowe nie są aktualnie przedmiotem ograniczeń przy wywozie/zbyciu poza Polskę.

Pojawiła się, w określonych przypadkach, konieczność dostarczenia przez Klientów dodatkowych dokumentów podczas składania zlecenia eksportowego

Poniżej przedstawiamy nowe zasady dotyczą następujących produktów:

  • kombinezonów typu TYVEK,
  • masek typu FFP2/FFP3,
  • ochraniaczy na buty (obuwie),

Na 36 godzin przed wywozem produktów przedsiębiorca (eksporter) jest zobowiązanyzłożyć stosowne zawiadomienie do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Wojewoda przekazuje taką informację do Ministra Zdrowia. Może również złożyć wniosek do premiera w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium RP.

Klient, składając DB Schenker zlecenie eksportowe, zobowiązany jest złożyć poniższe 2 dokumenty:

  • kopię zawiadomienia do właściwego Wojewody,
  • oświadczenie klienta, że termin minął bezskutecznie i towar nie jest objęty zakazem wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium RP.