Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

Wdrożenie nowych regulacji dla europejskiego transportu lądowego: Zmiany wynikające z Pakietu Mobilności UE 1 (MP 1)

DB Schenker z dużym zadowoleniem przyjmuje wdrożenie nowego Pakietu Mobilności UE, który ma skuteczniej równoważyć cele bezpieczeństwa, sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i gospodarki w europejskim systemie transportu lądowego. W wyniku przyjęcia tego pakietu, podejmujemy kroki w celu poprawy warunków pracy dla naszego najważniejszego zasobu – naszych pracowników i ludzi, którzy pracują dla naszych podwykonawców. W ciągu ostatnich kilku lat (począwszy od 2017 r.) wdrożono i obecnie obowiązuje wiele nowych przepisów. Jednak najbardziej znaczące zmiany w zakresie warunków pracy w transporcie drogowym wejdą w życie w 2022 r. –  i wierzymy, że cały rynek transportowy będzie się w przyszłości pozytywnie rozwijał i w rezultacie oferował lepsze warunki pracy. 
 

Główne zmiany, którymi musimy się zająć od 2 lutego 2022 r., są następujące:

Nowe zasady dotyczące kabotażu:

  • 4 dni przerwy między poszczególnymi kursami kabotażowymi w państwach członkowskich UE. Ograniczy to zdolność przewozową ciężarówek i kierowców w operacjach kabotażowych i zmusi przewoźników do zmiany sposobu zarządzania takimi operacjami.
  • 8-tygodniowy obowiązek zwrotu ciężarówki do bazy operacyjnej w kraju, w którym ciężarówka jest zarejestrowana. Wpłynie to negatywnie na zdolność przewozową i spowoduje wzrost kosztów, ponieważ większość ciężarówek będzie jeździć bez ładunku na dość długich dystansach, prowadząc do zakłóceń w ruchu na określonych pasach handlowych.

Dostosowanie poziomów wynagrodzeń:

  • Podwyżki wynagrodzeń w związku z przyjęciem przepisów MP 1 dotyczących delegowania kierowców na rynkach lokalnych.
  • Podwyżki wynagrodzeń w związku z MP 1 Driving Posting Rules odnoszącymi się do kabotażu i operacji cross-trade – pensje kierowców ze wschodnich krajów UE wykonujących przewozy kabotażowe i cross-trade muszą być równe normie transportowej w krajach, w których takie kierowcy działają.

Nowe przepisy dotyczące raportowania:

  • Nowy obowiązek raportowania dla przewoźników w zakresie zasad delegowania kierowców, informacji o flocie i innych informacji – wymagany przez władze lokalne i Unię Europejską.
  • 2,5 tony i 3,5 tony DMC staną się obowiązkowe dla transportu międzynarodowego. 

Dodatkowe regulacje zostaną wprowadzone w styczniu 2023 roku.

Uruchommienie nowych przepisów nie będzie miało wpływu na naszą obsługę, ponieważ DB Schenker zadba o wdrożenie wszystkich regulacji. Spodziewamy się jednak, że Pakiet Mobilności będzie miał wpływ na przepustowość, a także koszt transportu lądowego ze względu na wzrost kosztów pracy oraz potrzebę dodatkowych przejazdów i wymaganych pauz. 

Pakiet Mobilności: Pytania i odpowiedzi