Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Kolejne zmiany w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT

1 października 2018 r. wchodzi w życie nowa regulacja wynikająca z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. 


Schenker sp. z o.o. przygotowuje się do zmian w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzonych ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2018 poz. 1539), nakładającą na przewoźnika w szczególności obowiązek zapewnienia przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożącego towary wrażliwe objęte systemem monitorowania przewozu oraz treściami publikowanymi w aktualnościach i komunikatach na portalu puesc.gov.pl.

Aktualnie trwają prace mające na celu przygotowanie Schenker sp. z o.o. i naszych podwykonawców do wykonywania przez przewoźników obowiązków ustawowych wynikających z przedmiotowej nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.”