Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Magazyn DB Schenker w Łodzi operacyjnie doskonały

Magazyn logistyczny DB Schenker w Łodzi został wyróżniony za doskonałość operacyjną. Po przeprowadzeniu audytu obiekt otrzymał status bronze zgodnie z korporacyjnym standardem XSITE.

W sierpniu 2020 r. magazyn DB Schenker w Łodzi został poddany ocenie według globalnego, korporacyjnego standardu doskonałości operacyjnej XSITE. Ze względu na pandemię audyt został przeprowadzony przez międzynarodowych ekspertów w formie online i zakończył się sukcesem. Obiekt jest już  kolejna wyróżnioną polską lokalizacją spośród 750 oddziałów operatora logistycznego na świecie.

„Nasz łódzki magazyn został wyróżniony za styl pracy, ciągłe doskonalenie, wysokie standardy bezpieczeństwa i koncentrowanie się na potrzebach klientów. Przyznany status bronze potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze w budowaniu kultury Lean, mimo nowych wyzwań związanych z koronawirusem”, mówi Dariusz Doroś, Dyrektor Logistyki Kontraktowej w Klastrze Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker.

Z powodu pandemii musieliśmy sprostać kolejnym wyzwaniom. Większość zaplanowanych działań przenieśliśmy do świata wirtualnego i nauczyliśmy się ze sobą współpracować w cyfrowej rzeczywistości. Reżim sanitarny i konieczność zachowania dystansu nie ułatwiają pracy zespołowej, ale nadal obserwujemy zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów”, wyjaśnia Joanna Durzyńska, Szef Zespołu Doskonalenia Biznesu w DB Schenker.

Magazyn DB Schenker w Łodzi o powierzchni ponad 7 tys. mkw. na co dzień zatrudnia blisko 70 pracowników, których zaangażowanie i bardzo dobra organizacja wpłynęły na pozytywny wynik audytu. Na wyróżnienie zasługują także wdrożone w czasie pandemii procedury i środki zapobiegawcze chroniące przed zarażeniem koronawirusem. Audytorzy zwrócili także uwagę na sposób zarządzania operacjami. Zespół łódzkiego magazynu zaprezentował wiele narzędzi, które wspierają w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji operacyjnych, co w efekcie wpływa na płynne realizowanie działań.

„Certyfikat doskonałości biznesowej XSITE dla magazynu w Łodzi wiąże się nie tylko z utrzymaniem obecnie wysokich standardów, ale również pracą nad poprawą obszarów w procesach dla klientów w myśl naszej kultury ciągłego doskonalenia. Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do grona jednostek, które pracują według ustandaryzowanego modelu biznesowego DB Schenker”, mówi Piotr Wilmański, Szef Obsługi Logistycznej Magazynu Logistycznego DB Schenker w Łodzi.

O XSITE

XSITE jest wdrażany od 2016 r. w całej logistyce kontraktowej DB Schenker. Do tej pory wyróżniono już około 75 lokalizacji, m.in. 9 obiektów operatora logistycznego w Polsce. Magazyn w Teresinie pod Warszawą jako pierwszy na świecie uzyskał status silver.

Restrykcyjna ocena standardu opiera się o 5 obszarów, a niespełnienie któregokolwiek warunku uniemożliwia uzyskanie wyróżnienia. Weryfikowane są relacje z klientami, ludzie i przywództwo, procesy, finanse, a także bezpieczeństwo. XSITE może uzyskać poziom developing, bronze, silver lub gold.