Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Podwójne podium dla DB Schenker w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Koźmiński Business Hub ogłosił wyniki Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020. DB Schenker w gronie liderów w ujęciu generalnym i branżowym.

4 czerwca, podczas wirtualnego spotkania, ogłoszono wyniki XIV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF) oraz konkursu Startupów Pozytywnego Wpływu.

DB Schenker uczestniczy w tym zestawieniu od początku jego istnienia. W tegorocznej edycji operator został nagrodzony I miejscem w kategorii Transport Usługi Handel i

II miejscem na podium w ujęciu generalnym. Na przestrzeni lat to kolejne tak wysokie wyróżnienia, co jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju.

Ranking ocenia firmy pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zwraca uwagę na cztery obszary: etyczną kulturę organizacyjną, zrównoważone zarządzanie, pozytywny wpływ i wskaźniki odpowiedzialności. Poruszane zagadnienia zmieniają się rok do roku, podążając za wyzwaniami, jakie niesie globalny rynek. Jest to więc doskonałe narzędzie dla firm. Umożliwia porównanie jakości systemów zarządzania odpowiedzialnością społeczną i wskazuje cenną informację na temat globalnych trendów w tym zakresie.

Warto mierzyć i komunikować wpływ, jaki firmy wywierają na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Z Raportu Wpływu DB Schenker jaki przygotowaliśmy wspólnie z Deloitte, wynika między innymi, że jedno miejsce pracy w naszej firmie generuje zatrudnienie dla prawie sześciu osób w powiązanych branżach. To tylko jeden ze wskaźników, który pokazuje wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki.” – mówi Piotr Zborowski, CEO NEE DB Schenker.

„Ranking Odpowiedzialnych Firm, którego autorem jest profesor  Bolesław Rok,  stanowi cenny benchmark i źródło wiedzy dla biznesu. Jesteśmy dumni, że ponownie znaleźliśmy się w gronie liderów, zarówno w ujęciu branżowym jak i generalnym. Gratulujemy wszystkim firmom, które przystąpiły do Rankingu. ”  - dodaje Piotr Zborowski. 

W tegorocznej edycji Rankingu wzięło udział ponad 200 firm działających na polskim rynku. Za organizację odpowiadał Koźmiński Business Hub, za przegląd wypełnionych ankiet firma Deloitte.

Warto być odpowiedzialnym.