Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Rozszerzenie opłat drogowych na wszystkie drogi federalne w Niemczech

Z dniem 1 lipca 2018 r. wprowadzone zostanie w Niemczech rozszerzenie sieci dróg objętych opłatą drogowa za przejazd samochodami ciężarowymi o masie całkowitej równej lub przekraczającej 7,5 tony. Opłatą zostaną objęte dodatkowe odcinki dróg o łącznej długości około 40 000 kilometrów i będzie obowiązywać na wszystkich drogach federalnych (tzw. Bundesstraßen) na terenie Niemiec.

Planowane zmiany są skutkiem aktów prawnych i wynikają z przyczyn niezależnych od nas. Sytuacja ta spowoduje konieczność korekty cen przez branżę, w tym także przez Schenker sp. z o.o. Dotyczy to transportu drogowego na terenie Niemiec, a także przewozów do i z portów morskich lub lotniczych (w przypadku transportu lotniczego i oceanicznego).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Toll Collect:

https://www.toll-collect.de/pl/

W przypadku pytań prosimy o kontakt.