Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Srebrny magazyn DB Schenker w Teresinie

Polski magazyn logistyczny DB Schenker w Teresinie koło Warszawy najwyżej ocenioną lokalizacją pod względem doskonałości operacyjnej w globalnej logistyce kontraktowej DB Schenker.

Pod koniec 2017 r. magazyn DB Schenker w Teresinie już po raz drugi został poddany ocenie według globalnego standardu doskonałości operacyjnej Xsite. Audyt zakończył się sukcesem. Polska lokalizacja, jako pierwsza na świecie w logistyce kontraktowej DB Schenker, uzyskała status silver.

Uroczyste wręczenie nagrody Xsite. Tom Schmitt, członek zarządu, Chief Commercial Officer and Contract Logistics, przyznaje nagrodę Januszowi Walczakowi, członkowi zespołu magazynowego w Teresinie. Na zdjęciu od lewej: dr Rafał Tarasewicz, Operational Excellence Director Europe / CL-SCM,  Tom Schmitt, członek zarządu, Chief Commercial Officer and Contract Logistics, Janusz Górski, CEO North & East Europe,  Janusz Walczak, członek zespołu magazynowego w Teresinie oraz Dariusz Doroś, VP Contract Logistics North & East Europe.

Xsite – globalny standard dojrzałości biznesowej

Xsite jest globalnym standardem dojrzałości biznesowej wdrażanym od 2016 r.
w całej logistyce kontraktowej DB Schenker. Dotychczas działa on w około 40 lokalizacjach, w tym w dwóch magazynach w klastrze North & East Europe w Teresinie i Chorzowie. Obecnie trwa wdrożenie w trzeciej polskiej lokalizacji DB Schenker – w Nadarzynie koło Warszawy.

W ramach oceny standardu sprawdzane są następujące obszary:

  • zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami,
  • zarządzanie finansami,
  • pracownicy i przywództwo w kulturze lean,
  • optymalizacja procesów,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko.

Każdy obszar wiąże się ze szczegółowymi pytaniami. Odpowiedzi wskazują, na jakim etapie dojrzałości jest jednostka. Ocena dokonywana jest na czterech poziomach: developing, bronze, silver i gold. Xsite jest bardzo restrykcyjny i niespełnienie nawet jednego warunku w obszarach obowiązkowych wyklucza magazyn z walki o podium.

„Sukces naszego magazynu logistycznego w Teresinie jako najlepszego spośród 800 magazynów Schenkera na świecie opiera się na Lean Management i ciągłym  doskonaleniu procesów. Ciągłe doskonalenie  jest możliwe tylko dzięki włączeniu pracowników w ten proces. W efekcie rośnie również poziom ich zaangażowania i poczucie wpływu na organizację. Są to kluczowe elementy kultury Lean, którą budujemy od 5 lat w Schenkerze” mówi Janusz Górski, Prezes Klastra North & East Europe DB Schenker.

Podczas oceny zwrócono uwagę na szczególną dbałość o bezpieczeństwo pracowników i gości, zarządzanie ryzykiem, codzienne audyty i obserwacje zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w celu ich wyeliminowania. Doceniono również wysoki poziom zarządzania kompetencjami pracowników oraz plany rozwojowe i codzienne odprawy tablicowe w każdym zespole jako jeden z elementów budowania kultury Lean. Uwzględniono też monitorowanie standardów KAMISHIBAI (czyli codzienne losowe sprawdzanie krytycznych standardów procesowych w magazynie). Asesorzy wysoko ocenili także poziom zarządzania wizualnego w lokalizacji i to, jak doskonalony jest ten obszar.

W 2016 r. magazyn w Teresinie uzyskał status bronze. Wówczas była to również najlepsza ocena spośród wszystkich lokalizacji na świecie, w których wdrażany był Xsite. Zaangażowanie i wysiłek blisko 60 osób pracujących w tym obiekcie na co dzień, zaprocentowały i podczas ostatniego audytu magazyn w Teresinie uzyskał jeszcze wyższą ocenę – silver.
„Audyt przeprowadzony przez międzynarodowych ekspertów potwierdził, że Teresin jest jedną z najbardziej dojrzałych operacyjnie i leanowo lokalizacji w całej logistyce kontraktowej DB Schenker. Polska lokalizacja uzyskała ocenę silver jako pierwsza na świecie. Nie byłoby to możliwe gdyby nie wytężona praca, pasja i motywacja ludzi zatrudnionych w Teresinie” mówi Rafał Tarasewicz, Dyrektor doskonałości operacyjnej w logistyce kontraktowej na Europę DB Schenker.