Skip to content
Logo DB SCHENKER


camera lenses notebook db schenker office desk

Zmiana zasad realizacji zleceń dotyczących przewozu przesyłek zawierających akumulatory litowe metaliczne i akumulatory litowo-jonowe od 01 stycznia 2020r.

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych będą przyjmowane do realizacji po uprzednim dostarczeniu przez nadawcę kopii końcowych wyników badań określonych w Podręczniku Badań i Kryteriów , Część III, rozdział 38.3, podrozdział 38.3.5. Warunek ten jest konsekwencją  wygaśnięcia 31.12.2019r. przepisu przejściowego 1.6.1.47  umowy ADR. 

Zmiana dotyczy następujących numerów UN:

  1. UN 3090 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE
  2. UN 3091 AKUMULATORY LITOWE METALICZNE W URZĄDZENIACH lub AKUMULATORY LITOWE METALICZNE ZAPAKOWANIE Z URZĄDZENIAMI
  3. UN 3480 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
  4. UN 3481 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE W URZĄDZENIACH lub AKUMULATORY LITOWO-JONOWE  ZAPAKOWANIE Z URZĄDZENIAMI
  5. UN 3166 ( dotyczy pojazdów hybrydowych)
  6. UN 3171 ( dotyczy pojazdów zasilanych akumulatorami) ,

Pozdrawiamy, Schenker sp. z o.o.