Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Brexit Europe Great Britain UK Seperating

Usługi

Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Brexitu i logistyki!

Przedstawione informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią opinii prawnej.  Odprawy celne – lista kontrolna:

Jeśli Twoja firma ma powiązania biznesowe na terenie UE a jeszcze nie posiadasz numeru EORI, powinieneś zaaplikować o jego nadanie.

Numer EORI

 • pozwala na przejrzystą identyfikację podmiotów gospodarczych oraz innych osób przez organy celne
 • jest używany we wszystkich kontaktach (wnioski w ramach procedur celnych, zgłoszeń celnych, odwołania od decyzji i innych) podmiotów gospodarczych i innych osób z organami celnymi (również w innych krajach członkowskich)
 • jest używany w wymianie informacji z  organami celnymi i  państwowymi z innych krajów członkowskich. 

Wniosek o rejestrację może zostać złożony przez Internet. O numer EORI możesz zawnioskować w swoim lokalnym urzędzie celnym.   

Taryfy celne 

Towary są klasyfikowane wg dziesięciocyfrowego kodu taryfy celnej. Sprowadzając towar powinieneś wskazać odpowiedni kod w zgłoszeniu celnym. Dzięki tym informacjom urząd celny może ustalić wysokość stawki opłat celnych, podatku VAT i innych opłat. Brak tych danych lub nieprecyzyjne informacje spowodują opóźnienia i dodatkowe pytania naszych agentów celnych. 
Z taryfą celną możesz zapoznać się pod linkiem: https://isztar.mf.gov.pl

Przepisy wynikające z prawa krajowego i europejskiego mogą ograniczać import, eksport i tranzyt.

W przypadku twardego Brexitu Wielka Brytania będzie traktowana jak kraj trzeci. W wymianie handlowej zaczną obowiązywać ograniczenia dotyczące:
 

 • Ochrony zamówień publicznych
 • Ochrony środowiska
 • Ochrony zdrowia ludzkiego
 • Ochrony zwierząt
 • Ochrony roślin 
 • Ochrony praw własności intelektualnej
 • Ochrony dóbr kultury 

Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

W przypadku twardego Brexitu, nie będą działały koncesje celne wynikające z umowy o wolnym handlu lub z unii celnej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. 

Surowce z Wielkiej Brytanii 

Sprowadzając z Wielkiej Brytanii jakiekolwiek surowce/materiały pierwotne w celu ich dalszej obróbki lub wykończenia, należy mieć świadomość, że w kalkulacji pochodzenia te materiały będą ocenione jako surowce bez preferencyjnego statusu pochodzenia. To oznacza, że po Brexicie surowce te nie będą miały znaczenia, dla uzyskania przez produkt preferencyjnego unijnego pochodzenia. Sprawdź swoją kalkulację pochodzenia pod tym kątem.  

Dopóki Wielka Brytania jest członkiem UE, procedura uszlachetniania pomiędzy oboma obszarami przebiega bez zakłóceń. Uszlachetnianie to m.in. wykończenie, naprawa lub obróbka towarów. Aby móc dalej przeprowadzać procedury uszlachetniania towarów sprowadzonych z Wielkiej Brytanii na terenie celnym Unii Europejskiej po Brexicie, bez konieczności uiszczania opłat celnych i stosowania środków polityki handlowej, konieczne będzie zastosowanie procedur celnych dla uszlachetniania czynnego.  

Dla towarów z UE, czasowo eksportowanych do Wielkiej Brytanii w celu uszlachetniania, dla których nie są stosowane pełne opłaty celne, zostaną zastosowane procedury celne odpowiednie dla uszlachetniania biernego. Ich podstawowe założenia odzwierciedlają, te dla uszlachetniania czynnego. Wymienione procedury specjalne wymagają uzyskania pozwolenia. Organ celny może zażądać złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości potencjalnego długu celnego.

Karnet ATA (lub Karnet A.T.A.) jest dokumentem celnym zatwierdzonym przez 77 krajów, w tym wszystkie państwa członkowskie UE. Karnet usprawnia i przyspiesza procedury tymczasowego importu dóbr do kraju objętego konwencją ATA. 

Szczególną, a zarazem decydującą zaletą tej procedury, jest to, że importowane towary nie podlegają żadnym cłom przywozowym w państwach trzecich związanych z postępowaniem. Karnet ATA może być wydany dla różnych rodzajów użytkowania towarów:

 • Targi i pokazy towarów 
 • Próbki towarów
 • Przedmioty niezbędne do wykonywania zawodu

Towary te nie mogą zostać zużyte lub poddane obróbce. Ulotki, upominki oraz inne materiały reklamowe wykorzystywane na targach nie podlegają tej procedurze. Nadawca musi być pewien, że te same towary, które zostały wwiezione, zostaną następnie wywiezione poza granice danego obszaru. 
 

Procedury tranzytowe (T1/T2) w ramach systemu NCTS (Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego) przyczynią się do zmniejszenia kolejek na nowych granicach po Brexicie, dopóki Wielka Brytania będzie działać we Wspólnej Procedurze Tranzytowej  za pośrednictwem NCTS. 

T1/T2 oznaczają dokumenty celne używane w transporcie dóbr pomiędzy urzędami celnymi we Wspólnej Procedurze Tranzytowej.

Dokumenty T1 lub T2 muszą towarzyszyć towarom podczas transportu, w celu umożliwienia kontroli ich rodzaju i ilości. Jeśli odprawa celna nie odbędzie się w pierwszym urzędzie celnym (urząd celny na granicy, na lotnisku, w porcie) gdzie towary przekraczają granicę UE, może zostać dokonana w urzędzie celnym przeznaczenia wskazanym w dokumencie T1/T2, właściwym dla miejsca rozładunku lub odbiorcy towaru.

Nagranie z Brexit Forum

21 lutego, DB Schenker w Zjednoczonym Królestwie zorganizował forum dla swoich klientów mających siedzibę w UK. Gościem forum był znany doradca w kwestii Brexitu, ekspert Komisji Europejskiej – Robert Hardy (Dyrektor Operacyjny w Oakland Invicta). Zapoznaj się z nagraniem z wydarzenia.