Skip to content
Logo DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Lean i jakość


DB Schenker posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.

ISO 9001:2015-10 - obejmuje wszystkie jednostki spółki oraz pełen zakres usług - lądowy transport krajowy i międzynarodowy, logistykę magazynową, usługi air & ocean, logistykę kolejową.

ISO 14001:2015-09 - świadczy o tym, że Schenker sp. z o.o. posiada oraz stosuje system zarządzania środowiskowego i prowadzi działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

ISO 45001:2018 - wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy gwarantuje pełne dostosowanie zarządzania w firmie do krajowych i międzynarodowych norm zarządzania bezpieczeństwem pracy.

TAPA FSR:2011 obejmujący w wybranych jednostkach system ochrony mienia.

Świadczenie usług logistycznych z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK;

SQAS (Safety&Quality Assessment System) - badanie poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi - zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi (ADR, RID, ADN) oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG.


Budujemy kulturę Lean, która wspiera ciągłe doskonalenie i kształtowanie postawy współodpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszym biznesie jest poprawa efektywności podejmowanych działań. Naszą odpowiedzią na to wyzwanie jest zaangażowanie wszystkich pracowników i partnerów biznesowych w proces ciągłego doskonalenia. Naszym celem jest osiąganie wysokiej jakości, niskich kosztów i krótkich terminów realizacji. Chcemy, aby nasza praca dodawała jak najwięcej wartości klientom. Esencją i celem kultury Lean, którą budujemy jest eliminacja marnotrawstwa, czyli wszystkich czynności, które pochłaniają czas i zasoby a nie przynoszą wartości. Jednym z narzędzi wspierających kulturę Lean, które zastosowaliśmy w naszej organizacji jest system Bezpieczeństwo i 5S. Jest to zbiór prostych zasad, które usprawniają organizację pracy. Rezultatem zastosowania zasad 5S jest poprawa bezpieczeństwa w środowisku pracy, efektywności, zmniejszanie marnotrawstwa, zapobieganie powstawaniu błędów.


Stosowanie mierników dla kluczowych procesów zachodzących w firmie, pozwala na wyznaczanie celów oraz ocenę stopnia ich realizacji, a także obserwację w oparciu o trendy, czy podejmowane przez nas działania przynoszą oczekiwane efekty.


Wykorzystując szereg mierników analizowane są m.in. terminowość, poziom błędów i reklamacji, ale też poziom satysfakcji klientów, dostawców i pracowników. Wyróżnikiem stosowanych przez DB Schenker mierników jest spojrzenie na procesy "end-to-end", czyli tak jak widzi je klient. W przypadku terminowości proces analizowany jest od zlecenia do potwierdzenia dostawy.


Badaniami satysfakcji, objęci są w DB Schenker klienci, dostawcy oraz pracownicy. W tym zakresie firma korzysta z doświadczeń najlepszych firm badawczych oraz metod stosowanych przez liderów na rynku światowym.

Certyfikaty zostały wydane 04.08.2020 i są ważne do 03.08.2023 r.

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 PDF

Certyfikat ISO 14001 PDF

Certyfikat ISO 45001 PDF

Certyfikat WSK PDF

Polityka zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem PDF