Skip to content
Logo DB SCHENKER


About Us Ocean Container Ship City

Ogólne Warunki Zakupów

W plikach poniżej zamieściliśmy Ogólne Warunki Zakupów Schenker sp. z o.o. Stanowią one wzorzec umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025  z późn. zm.).

Sprzedawca  oświadcza, że przed przyjęciem zamówienia/zawarciem umowy  zapoznał się z aktualnie obowiązującą wersją Ogólnych Warunków Zakupów oraz że Ogólne Warunki Zakupów akceptuje.


Kliknij w poniższy link, żeby pobrać:

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych