161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Raport Odpowiedzialności

Dbamy o to, co jest ważne dla pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Stawiamy na bezpieczeństwo, rozwój i dialog.

Od 2010 roku regularnie wydajemy raporty opisujące działania podejmowane we współpracy i na rzecz różnych grup interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnych. Publikacje przedstawiają w cyklu dwuletnim dane: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Raporty poddajemy zewnętrznej, niezależnej weryfikacji, która potwierdza, że przedstawione dane są wiarygodne.

Proces przygotowywania raportów jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

Z szacunku dla środowiska raporty są opublikowane tylko w wersji on-line – www.dbschenker-csr.pl


Raporty Społeczne

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017-2018

PDF

Raport Odpowiedzialności 2015-2016

http://www.dbschenker-csr.pl/

Raport Społeczny 2013-2014

http://2014.dbschenker-csr.pl/

Raport Społeczny 2011-2012

http://2013.dbschenker-csr.pl/pl/

Raport Społeczny 2010

www.raport2010.dbschenker-csr.pl

Raport Społeczny 2004-2005

PDF