Logo DB SCHENKER

Raport Odpowiedzialności

Dbamy o to, co jest ważne dla pracowników, klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych. Stawiamy na bezpieczeństwo, rozwój i dialog.

Od 2010 roku regularnie wydajemy raporty opisujące działania podejmowane we współpracy i na rzecz różnych grup interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnych. Publikacje przedstawiają w cyklu dwuletnim dane: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Raporty poddajemy zewnętrznej, niezależnej weryfikacji, która potwierdza, że przedstawione dane są wiarygodne.

Proces przygotowywania raportów jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

Z szacunku dla środowiska raporty są opublikowane tylko w wersji on-line – www.dbschenker-csr.pl
 

Raport Wpływu

  • Raport Wpływu DB Schenker w Polsce na gospodarkę i społeczeństwo
    PDF


Raporty Społeczne