Skip to content
Logo DB SCHENKER


Strategy Chess Board

Strategia

Nasza strategia obejmuje wszystkie aspekty zrównoważonego i pełnego sukcesów działania. Kwestionując status quo w branży logistycznej dążymy do osiągnięcia harmonii ekonomicznej, społecznej i środowiskowej w logistyce i w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Ekonomia

DB Schenker będzie rentownym liderem jakości zajmującym najwyższe pozycje na docelowych rynkach. Budując długoterminową stabilność finansową będziemy nadal inwestować w rozwijające się rynki, nową działalność i wiedzę fachową naszych pracowników. Dostarczymy innowacyjne produkty na podstawie wydajnych procesów i najnowocześniejszych systemów IT. W ten sposób klienci będą w pełni zadowoleni z naszych wiodących sieci i rozwiązań branżowych.
 

Kwestie społeczne

Staniemy się najlepszym pracodawcą w naszej branży. Jesteśmy zróżnicowaną i międzynarodową firmą, inspirującą i przyciągającą pracowników bez względu na wiek i specjalizację. Wspieramy rozwój naszych pracowników i oferujemy im możliwości rozwoju zawodowego w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Nasze relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu i wspólnej filozofii przywództwa. Oferujemy środowisko pracy, w którym respektuje się indywidualne potrzeby i ceni wkład wszystkich osób.
 

Kwestie ekologiczne

Będziemy ekologicznym pionierem naszej branży. Nasza oferta zielonych produktów i specjalistyczna wiedza w zakresie doradztwa ekologicznego znajdują się w centrum naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Te cechy dają nam i naszym klientom wyraźną przewagę nad konkurencją. Firma DB Schenker będzie uznawana za punkt odniesienia pod względem emisji dwutlenku węgla i wydajności energetycznej. Dążymy również do ograniczenia innych emisji, takich jak hałas, aby zwiększyć społeczną akceptację dla naszego przyszłego rozwoju.

Staniemy się wiodącym dostawcą usług w zakresie zintegrowanego transportu i logistyki.

Jako rentowny lider jakości, główny pracodawca i pionier w dziedzinie ekologii w naszej branży, staniemy się wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie zintegrowanego transportu i logistyki.
DB Schenker. Dostarczamy rozwiązania.