161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Strategy Chess Board

Strategia

Nasza strategia na 2020 r. obejmuje wszystkie aspekty zrównoważonego i pełnego sukcesów działania. Kwestionując status quo w branży logistycznej dążymy do osiągnięcia harmonii ekonomicznej, społecznej i środowiskowej w logistyce i w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

misja do

2020

Ekonomia

Do 2020 r. DB Schenker będzie rentownym liderem jakości zajmującym najwyższe pozycje na docelowych rynkach. Budując długoterminową stabilność finansową będziemy nadal inwestować w rozwijające się rynki, nową działalność i wiedzę fachową naszych pracowników. Dostarczymy innowacyjne produkty na podstawie wydajnych procesów i najnowocześniejszych systemów IT. W ten sposób klienci będą w pełni zadowoleni z naszych wiodących sieci i rozwiązań branżowych.

Kwestie społeczne

Do 2020 r. staniemy się najlepszym pracodawcą w naszej branży. Jesteśmy zróżnicowaną i międzynarodową firmą, inspirującą i przyciągającą pracowników bez względu na wiek i specjalizację. Wspieramy rozwój naszych pracowników i oferujemy im możliwości rozwoju zawodowego w środowisku lokalnym i międzynarodowym. Nasze relacje opierają się na wzajemnym zaufaniu i wspólnej filozofii przywództwa. Oferujemy środowisko pracy, w którym respektuje się indywidualne potrzeby i ceni wkład wszystkich osób.

Kwestie ekologiczne

Do 2020 r. będziemy ekologicznym pionierem naszej branży. Nasza oferta zielonych produktów i specjalistyczna wiedza w zakresie doradztwa ekologicznego znajdują się w centrum naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Te cechy dają nam i naszym klientom wyraźną przewagę nad konkurencją. Firma DB Schenker będzie uznawana za punkt odniesienia pod względem emisji dwutlenku węgla i wydajności energetycznej. Dążymy również do ograniczenia innych emisji, takich jak hałas, aby zwiększyć społeczną akceptację dla naszego przyszłego rozwoju.

Do 2020 r. staniemy się wiodącym dostawcą usług w zakresie zintegrowanego transportu i logistyki.

Jako rentowny lider jakości, główny pracodawca i pionier w dziedzinie ekologii w naszej branży, do 2020 r. staniemy się wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie zintegrowanego transportu i logistyki. DB Schenker. Dostarczamy rozwiązania.
DB Schenker. Dostarczamy rozwiązania.