Skip to content
Logo DB SCHENKER


Program wolontariatu pracowniczego

Od 2008 r. prowadzimy program wolontariatu pracowniczego, pod nazwą "Czas Pomagania”.

Każdego roku realizowane są dwie edycje programu – Świąteczny Czas Pomagania oraz Zielony Czas Pomagania. Pierwsza z nich odbywa się w przed Świętami Bożego Narodzenia i wiąże się z organizacją świątecznych spotkań w domach dziecka, szpitalach, szkołach, świetlicach środowiskowych.

Z kolei w okresie wiosenno-letnim realizowany jest Zielony Czas Pomagania, w ramach którego pracownicy zgłaszają projekty ekologiczne, w których zagospodarowują tereny zielone, odnawiają boiska, organizują dla dzieci warsztaty dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

poland-img-550--global-en--data

Projekty promowane są w firmie na zasadzie konkursu, w którym zespoły pracowników zgłaszają autorskie pomysły. Kapituła, złożona z menedżerów wyższego szczebla, wybiera projekty wg określonych kryteriów, takich jak: praca zespołowa, zaangażowanie partnerów firmy (kurierów, przewoźników i klientów) oraz współpraca z najbliższym otoczeniem firmy – instytucjami i organizacjami społecznymi.

Pracownicy jako członkowie lokalnych społeczności, najlepiej znają lokalne potrzeby. Realizowane akcje wzmacniają lokalne społeczności i poprawiają funkcjonowanie różnych placówek i jakość świadczonych przez nie usług.

Do tej pory zrealizowanych zostało ponad 570 projektów, a wolontariusze – pracownicy DB Schenker poświęcili blisko 40 000 godzin na wolontariat.