161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Zarząd Klastra North & East Europe

Szymon Bielas

CEO DB Schenker North&East Europe

Szymon Bielas pełni obowiązki Prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) od dnia 1.02.2019 do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie powołania prezesa.

Pracę w Schenker Sp. z o.o. rozpoczął w 2012 roku jako CFO spółki, następnie w 2017 roku objął stanowisko CFO klastra Europy Północno-Wschodniej. Od maja 2017 jest również Wiceprezesem nowej spółki z grupy DB - Schenker Technology Center w Warszawie.

Od ponad 18 lat związany zawodowo z branżą TSL. Przez prawie 11 lat pracował w firmie Fiege najpierw jako CFO w Polsce, następnie na Ukrainie jako CFO  i zastępca Dyrektora Generalnego, po czym w roku 2010 objął stanowisko CFO w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).  

Szymon Bielas ukończył studia inżynierskie z zakresu zarządzania jakością na Politechnice Łódzkiej oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Ukończył korporacyjny program „Step Forward” dedykowany dla managerów wysokiego szczebla w DB Schenker.