Skip to content
Logo DB SCHENKER


Woman and man talking to each other

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Kodeks Postępowania Grupy DB zobowiązuje naszych dostawców i partnerów biznesowych do przestrzegania norm etycznych i prawnych. Kodeks stanowi ważną podstawę współpracy biznesowej.

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych jasno określa oczekiwania DB: dostawcy i partnerzy biznesowi wyrażają zgodę na przestrzeganie wymogów Kodeksu. Dla DB stanowi to istotny wkład w zrównoważony rozwój łańcucha dostaw.

Nasz Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych opiera się - między innymi - na zasadach inicjatywy ONZ Global Compact. Takie same zasady wyznaczyliśmy w Korporacyjnym Kodeksie Etycznym DB - dla naszych menedżerów i pracowników. Kodeks jest przeznaczony dla wszystkich firm i osób na całym świecie, od których kupujemy towary i usługi.


Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pełnej treści Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych.