Skip to content
Logo DB SCHENKER


Workers logistics compliance

Nasze standardy

Firma DB Schenker wdrożyła holistyczny system zarządzania jakością w celu zapewnienia postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz uczciwej i niezawodnej współpracy partnerskiej z naszymi klientami.
Nasz kodeks postępowania DB określa wskazówki i wewnętrzne ramy dla pracowników i członków kadry kierowniczej DB we wszystkich transakcjach biznesowych i kontaktach z klientami.  Nasze przepisy wewnętrzne określają zasady postępowania w następujących sytuacjach:


Korzyści – Kompromis

DB Schenker wierzy w przejrzystość. Aby ją osiągnąć, wdrożyliśmy wytyczne dotyczące sposobu postępowania w przypadku korzyści oferowanych przez osoby trzecie lub gratyfikacji od samej firmy.

Ochrona aktywów

Mamy jasne wytyczne dotyczące ochrony aktywów Grupy DB oraz poufnego traktowania danych biznesowych i handlowych.


Prawo kartelowe / Ustalanie cen

Nasze informacje i wytyczne dotyczące prawa kartelowego i ustalania cen pozwalają nam unikać antykonkurencyjnego ustalania cen i ofert ograniczających handel.


Agenci, pośrednicy, konsultanci

Przestrzegamy przepisów wewnętrznych i wytycznych zarówno podczas współpracy, jak i na etapie wyboru partnera


Konflikty interesów

Nasze wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów – pomiędzy obowiązkami służbowymi i prywatnymi interesami pracowników – umożliwiają firmie DB Schenker uczciwe działanie w każdej sytuacji. 


Szczegóły zostały opisane w naszym kodeksie postępowania DB.