Skip to content
Logo DB SCHENKER


Businessmen shaking hands compliance

Współpraca z UN Global Compact

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza firma wspiera działalność tej organizacji w Polsce.

DB Schenker jest członkiem Rady Programowej Global Compact Network Poland. Należą do niej specjaliści w swoich dziedzinach oraz dyrektorzy i prezesi najbardziej zaangażowanych firm działających w jednym z czterech priorytetowych obszarów UN Global Compact: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji. Naszą firmę w Radzie reprezentuje Piotr Zborowski, CEO DB Schenker North&East Europe.

Jesteśmy też partnerem publikacji Global Compact Yearbook, czyli strategicznego raportu Global Compact Poland. Dokument prezentuje mapę rozwoju Polski do 2030 roku w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (z ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Dzięki SDGs  w 2030 r. ludziom ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. Cele te zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku. To rządy państw są odpowiedzialne za ich realizację. Bez zaangażowania biznesu ich osiągnięcie nie będzie jednak możliwe.


UN Global Compact wspiera i umożliwia partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a Organizacją Narodów Zjednoczonych. Firmy z całego świata należące i wspierające UN Global Compact stosują w swoich strategiach biznesowych uniwersalne zasady z zakresu praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.​​​​​​​

http://ungc.org.pl/

Grupa DB Schenker jest również aktywnym członkiem organizacji Transparency International.