Skip to content
Logo DB SCHENKER


Sustainablity picture

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

Globalne zasady zrównoważonego rozwoju DB Schenker

Zasady zrównoważonego rozwoju pomagają nam realizować cel firmy, którym jest "rozwój biznesu i życia poprzez kształtowanie sposobu, w jaki nasz świat się łączy".

W DB Schenker podchodzimy  do zrównoważonym rozwoju w sposób holistyczny. Podejmowane kroki w realizacji celu, jakim jest neutralność węglowa w 2040 r., zestawiamy z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), które stanowią globalne ramy dla skoordynowanych działań w tym zakresie.

  1. Czysta logistyka - Znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne poprzez opracowanie oferty neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i o niskiej ilości odpadów oraz ścisła współpraca z naszymi klientami i partnerami w zakresie rozwiązań branżowych.
  2. Dobrze prosperujące społeczności - Poprawa warunków życia ludzi i ich społeczności poprzez zapewnienie sprawiedliwych, bezpiecznych i integracyjnych warunków pracy - we wszystkich naszych oddziałach i w firmach podwykonawców.
    Nasze Minimalne Standardy Społeczne można znaleźć tutaj
  3. Wspólna wartość - tworzenie trwałej wartości dla klienta i odporności łańcucha dostaw poprzez nasze produkty i działania - budowanie długoterminowej wartości dla naszych interesariuszy.
  4. Globalne partnerstwo - Na wszystkich naszych kluczowych rynkach współpracujemy z partnerami w celu osiągnięcia zrównoważonych celów i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę podejmowanych przez nas działań na rzecz klimatu i pomiarów redukcji emisji dwutlenku węgla w celu stworzenia logistyki dla zrównoważonej przyszłości.


Społeczeństwo

Dbamy o rozwój i satysfakcję naszych pracowników, o bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Inwestujemy w działania na uczelniach, wspierając rozwój kompetencji studentów.

Społeczeństwo Zobacz więcej
Family bed laughing social impact

Ekonomia

Współtworzymy z klientami ich obecne i przyszłe sukcesy rynkowe. Dbamy o ciągły rozwój i przyszłość naszych pracowników i dostawców. Wciąż zadajemy sobie pytanie: “czy można zrobić to lepiej lub szybciej?”. Wyzwalamy innowacyjność, która rozwija świat przemysłu i pozwala pójść naprzód naszym klientom. Dzięki temu budujemy pozycję DB Schenker jako globalnego lidera w logistyce.

Ekonomia Zobacz więcej
wind turbine green energy db schenker

Ekologia

Zielona Logistyka

Jako globalny operator wyznaczamy kierunki rozwoju zielonej logistyki. Postawiliśmy sobie jasny cel, który jest wpisany w naszą strategię – minimalizacja negatywnego wpływu poprzez redukcję emisji CO2. 

Potrafimy łączyć różne rodzaje transportu w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii, a tym samym emisję CO2. Tworzymy eko-rozwiązania dla klientów.

Właściwe wykorzystanie zasobów, w tym floty samochodów naszych podwykonawców, rozwój logistyki kolejowej i intermodalnej, efektywność energetyczna terminali oraz nowoczesne narzędzia IT to przykłady naszych działań. 

Codziennie udowadniamy, że ekologia i ekonomia mogą iść w parze.

 

Ekologia Zobacz więcej