Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

wind turbine green energy db schenker

Ekologia

Zielona Logistyka

Jako globalny operator wyznaczamy kierunki rozwoju zielonej logistyki. Postawiliśmy sobie jasny cel, który jest wpisany w naszą strategię – minimalizacja negatywnego wpływu poprzez redukcję emisji CO2. 

Potrafimy łączyć różne rodzaje transportu w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii, a tym samym emisję CO2. Tworzymy eko-rozwiązania dla klientów.

Właściwe wykorzystanie zasobów, w tym floty samochodów naszych podwykonawców, rozwój logistyki kolejowej i intermodalnej, efektywność energetyczna terminali oraz nowoczesne narzędzia IT to przykłady naszych działań. 

Codziennie udowadniamy, że ekologia i ekonomia mogą iść w parze.

 

Ekokalkulator to narzędzie pozwalające precyzyjnie wyliczyć (z uwzględnieniem dokładnej trasy, rodzaju transportu, wagi przesyłki) ilość wytworzonej energii i emisji: dwutlenku węgla, tlenku azotu, węglowodorów i płynów, nawet przy wykorzystaniu wielu rodzajów transportu dla jednej przesyłki.