Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


wind turbine green energy db schenker

Ekologia

Zielona Logistyka

Jako globalny operator wyznaczamy kierunki rozwoju zielonej logistyki. Postawiliśmy sobie jasny cel, który jest wpisany w naszą strategię – minimalizacja negatywnego wpływu poprzez redukcję emisji CO2. 

Potrafimy łączyć różne rodzaje transportu w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii, a tym samym emisję CO2. Tworzymy eko-rozwiązania dla klientów.

Właściwe wykorzystanie zasobów, w tym floty samochodów naszych podwykonawców, rozwój logistyki kolejowej i intermodalnej, efektywność energetyczna terminali oraz nowoczesne narzędzia IT to przykłady naszych działań. 

Codziennie udowadniamy, że ekologia i ekonomia mogą iść w parze.

 

Ekokalkulator to narzędzie pozwalające precyzyjnie wyliczyć (z uwzględnieniem dokładnej trasy, rodzaju transportu, wagi przesyłki) ilość wytworzonej energii i emisji: dwutlenku węgla, tlenku azotu, węglowodorów i płynów, nawet przy wykorzystaniu wielu rodzajów transportu dla jednej przesyłki.