Skip to content
Logo DB SCHENKER


social_pl_stage

Chcemy być najlepszym pracodawcą i preferowanym sąsiadem

Dbamy o rozwój i satysfakcję naszych pracowników, o bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Inwestujemy w działania na uczelniach, wspierając rozwój kompetencji studentów. Chcemy być dobrym sąsiadem dla społeczności lokalnych wokół naszych terminali i magazynów. Budujemy partnerskie relacje z mieszkańcami poprzez dialog i wspólne projekty. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspierając logistycznie duże ogólnopolskie akcje społeczne.


Dbamy o bezpiecznie i przyjazne warunki pracy, zarówno w naszych terminalach, magazynach i biurach. Otwartość, partnerstwo, uczciwość i etyka definiują zasady naszej organizacji. Prowadzimy regularne badania satysfakcji pracowników. Wprowadzamy działania doskonalące.

Nasza firma to „ocean możliwości rozwojowych”. Ważnym aspektem jest podważanie status quo, myślenie procesowe, wychodzenie poza granice zespołów, tworzenie grup projektowych angażujących pracowników różnych szczebli i pionów. Przyjazny klimat  oraz ciągłe doskonalenie to stałe elementy stylu naszej pracy.


Istotą zrównoważonego rozwoju jest dialog z interesariuszami. W ten sposób pozyskujemy bieżącą wiedzę na temat problemów i oczekiwań różnych grup społecznych.

Projekt „Preferowany Sąsiad” to dialog z sąsiadami wokół naszych 17 terminali. Do tej pory zrealizowano trzy edycje badania w: 2010, 2012 i 2016 r. W projekcie wspiera nas firma Deloitte.

Globalna firma logistyczna, z natury rzeczy ma duży wpływ na otoczenie. Codziennie z naszych terminali na drogi wyjeżdża ponad 3000 samochodów, aby dostarczyć przesyłki na sklepowe półki i linie produkcyjne.

Pytamy sąsiadów o ich opinię na temat naszego wpływu na lokalną gospodarkę i rynek pracy, bezpieczeństwo, środowisko naturalne czy spokój i ciszę. Mieszkańcy oceniają też zaangażowanie w działalność społeczną i relacje z sąsiadami. Wskazują na obszary wymagające wsparcia ze strony biznesu.

Dzięki badaniu „Preferowany Sąsiad” możemy planować działania CSR i podejmować długofalowe decyzje biznesowe w zgodzie z oczekiwaniami interesariuszy.


Od 2008 roku wolontariat pracowniczy w DB Schenker promowany jest na zasadzie konkursu pod nazwą "Czas Pomagania." Zespoły pracowników mogą przygotować i realizować własne pomysły na projekty adresowane do lokalnych społeczności.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę „Dobroczyńca Roku” w kategorii wolontariat pracowniczy. Konkurs organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, firmy oceniane są przez niezależną kapitułę.


Wykorzystujemy swoje doświadczenie i globalne know-how, zapewniając obsługę logistyczną dużych wydarzeń.

W ramach strategii odpowiedzialności społecznej priorytety naszej działalności filantropijnej powiązane są ściśle z logistyką. Z założenia nie udzielamy bezpośredniej pomocy finansowej organizacjom społecznym czy osobom prywatnym.

Regularnie co roku wspieramy Sprzątanie Świata (Fundacja Nasza Ziemia) oraz Olsztyński Bank Żywności.