Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


Archiwum dokumentów

Cenniki i tabele frachtowe

INT - Dokumenty obowiązujące dla umów zawartych do 03.09.2017

Pozostałe dokumenty

Tabele Opłat i Usług Dodatkowych

Terminarze Dostaw

Warunki Świadczenia Usług


Tabela opłat i usług dodatkowych w międzynarodowej spedycji drogowej

Tabela opłat i usług dodatkowych w międzynarodowej spedycji drogowej obowiązująca od 1.03.2022
Warunki Świadczenia Usług Krajowych

Warunki Świadczenia Usług Krajowych – umowy od 01.06.2021

Warunki Świadczenia Usług Krajowych – umowy od 01.01.2021

Warunki Świadczenia Usług Krajowych – umowy od 14.10.2019

Warunki Świadczenia Usług Krajowych – umowy do 13.10.2019


Tabela Opłat i Usług dodatkowych – umowy od 15.07.2021

TOUD 2021 - DB Schenker System

TOUD 2021 - DB Schenker Parcel

TOUD 2021 - DB Schenker Direct


Tabela Opłat i Usług Dodatkowych – umowy od 01.01.2021

TOUD 2021 – DB Schenker System.pdf

TOUD 2021 – DB Schenker Parcel.pdf

TOUD 2021 – DB Schenker Direct.pdf


Tabela Opłat i Usług Dodatkowych – umowy od 14.10.2019

TOUD dla umów od 14.10.2019 - Klienci z zawartą umową DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium

TOUD dla umów od 14.10.2019 - Klienci z zawartą umową DB SCHENKERparcel, DB SCHENKERparcel premium

TOUD dla umów od 14.10.2019 - Klienci z zawartą umową DB SCHENKERdirect


Tabela Opłat i Usług Dodatkowych – umowy do 13.10.2019

TOUD 2019 Klienci z zawarta umowa DB Schenker System.PDF

TOUD 2019 Klienci z zawarta umowa DB Schenke Parcel.PDF

TOUD 2019 Klienci z zawarta umowa DB Schenker Direct.PDF

TOUD 2019 Klienci bez umowy DB Schenker System.PDF

TOUD 2019 Klienci bez umowy DB Schenker Direct.PDF


 

English Documents
 

Terms and Conditions of the Provision of Domestic Services

Terms and Conditions of the Provision of Domestic Services – from 01.06.2021

Terms and Conditions of the Provision of Domestic Services – from 01.01.2021

Terms and Conditions of the Provision of Domestic Services (for agreements concluded from 14 October 2019)

Terms and Conditions of the Provision of Domestic Services (for agreements concluded to 13 October 2019)


Value Added Services and Fees

Value Added Services and Fees – from 15.07.2021

Value Added Services and Fees – from 01.02.2021


Table of additional fees and services in international road forwarding

Table of additional fees and services in international road forwarding valid from 1.03.2022