Skip to content
Logo DB SCHENKER


Obsługa celna

Różne procesy logistyczne, jadnolita i spójna obsługa celna.

Agencja Celna DB Schenker oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę celną przesyłek importowych i eksportowych. Naszym celem jest pomoc w prowadzeniu działalności wszystkim, którzy importują bądź eksportują towary. Olbrzymi zakres zmian formalnych w przepisach celnych oraz  różnorodna i skomplikowana dokumentacja powoduje, że warto skorzystać ze wsparcie naszych specjalistów i upoważnić nas do działania w zakresie spedycji celnej.
 

AEO – Upoważniony Podmiot Gospodarczy

DB Schenker ma status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego, co potwierdza bezpieczeństwo i efektywność łańcucha dostaw.

Korzyści dla naszych klientów

 • Skrócenie czasu obsługi celnej
 • Obniżenie kosztów dzięki sprawniejszej kontroli w wybranym miejscu
 • Precyzyjne planowanie dzięki dokładnej informacji
 • Priorytetowa obsługa przesyłek nadawców lub odbiorców bez statusu AEO
 • Szersze wykorzystanie przywilejów celnych dzięki partnerowi z certyfikatem AE

DB Schenker ma status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego, co potwierdza bezpieczeństwo i efektywność łańcucha dostaw.

Korzyści dla naszych klientów

 • Skrócenie czasu obsługi celnej.
 • Obniżenie kosztów dzięki sprawniejszej kontroli w wybranym miejscu.
 • Precyzyjne planowanie dzięki dokładnej informacji.
 • Priorytetowa obsługa przesyłek nadawców lub odbiorców bez statusu AEO.
 • Szersze wykorzystanie przywilejów celnych dzięki partnerowi z certyfikatem AEO.

Nasza usługa kompleksowej obsługi zgłoszeń statystycznych INTRASTAT to m.in.:

 • Przyjęcie i kontrola merytoryczna dokumentacji wymaganej do prawidłowego dokonania zgłoszenia statystycznego INTRASTAT
 • Taryfikacja i przygotowanie zgłoszenia
 • Wysłanie zgłoszenia w formie elektronicznej do właściwego urzędu celnego
 • Przekazanie klientowi raportu wykonania usługi

Korzyści dla klientów

 • Współpraca z doświadczonymi agentami celnymi
 • Wykorzystanie wypracowanych kanałów informacyjnych i kontaktowych z urzędem celnym
 • Bezpieczeństwo danych
 • Pełna kontrola nad realizacją usługi i pewność wykonanej usługi poprzez otrzymywanie miesięcznych raportów
 • Możliwość raportowania dla potrzeb VAT dokonywanych obrotów towarowych w okresach miesięcznych lub kwartalnych
 • Większy wpływ na kształtowanie cen oraz jednolity cennik na świadczone usługi

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić upoważnieni przesłać je do właściwego oddziału DB Schenker

DB Schenker jako operator logistyczny działa w ramach Wspólnotowej Procedury Tranzytowej za pośrednictwem elektronicznego systemu kontroli operacji tranzytowych NCTS.

Stanowi on elektroniczne odzwierciedlenie operacji tranzytowej, realizowanej zgodnie z przepisami tranzytu wspólnotowego. Umożliwia wymianę informacji o operacji tranzytowej w czasie rzeczywistym, za pomocą elektronicznych komunikatów, eliminując tym samym dotychczasowy sposób przekazywania danych w formie dokumentów papierowych. Informacje o wprowadzonych do NCTS danych można uzyskać poprzez wyświetlenie zgłoszenia po wprowadzeniu numeru ewidencyjnego operacji tranzytowej, czyli numeru MRN (ang. Movement Reference Number).

Zalety NCTS:

system stanowi narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwom stosowanie procedury wspólnego i wspólnotowego tranzytu w obrocie towarowym,
daje oszczędność czasu, zmniejsza koszty operacji oraz umożliwia sprawne zarządzanie posiadanym przez firmę zabezpieczeniem,
z punktu widzenia administracji celnej system umożliwia ściślejszy nadzór nad przebiegiem operacji tranzytowej oraz wykrywanie nieprawidłowości.

System łączy sieć placówek celnych na obszarze całego kraju. Korzystają z niego funkcjonariusze celni podczas przetwarzania zgłoszenia celnego i monitorowania operacji tranzytowej oraz firmy na etapie składania zgłoszenia celnego, unieważnienia, składania zabezpieczenia (saldowanie gwarancji), zwalniania towarów do tranzytu, zakończenia operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia oraz zamykania operacji w urzędzie wyjścia.

System posiada architekturę klient/serwer składającą się z centralnego, zlokalizowanego w Łodzi węzła do zarządzania i administrowania systemem na obszarze całego kraju oraz sieci użytkowników – funkcjonariuszy celnych. Interfejs użytkownika instalowan jest tylko na komputerach w placówkach celnych, zaś firmy pragnące komunikować się z NCTS korzystają z oprogramowania komercyjnego, budowanego na podstawie udostępnionych przez administrację celną specyfikacji XML. Komunikację polskiego odcinka systemu z systemami innych krajów oraz centrum w Brukseli umożliwia zainstalowany w Warszawie  gateway (eurobramka), a komunikaty przeznaczone dla zagranicznych urzędów celnych przekazywane są przez paneuropejską Wspólną Sieć Komunikacyjną (sieć CCN/CSI).

Jak możemy Ci pomóc w odprawieniu Twoich towarów? Nasze usługi i rozwiążania są przygotowane z myślą o potrzebie naszych klientów.

DB Schenker działa kompleksowo – przesyłka  zostanie obsłużona przez naszą Agencję Celną. Wszystkie towary wywożone do krajów trzecich i przywożone z tych krajów podlegają z mocy prawa odprawie celnej. Kraje trzecie to te kraje, które nie są członkami Unii Europejskiej.

Eksport

Dokonanie odprawy celnej wywożonych towarów z obszaru Unii Europejskiej do krajów trzecich.
Eksport Czytaj więcej

Import

Dokonanie odprawy celnej towarów przywożonych z obszaru krajów trzecich na teren Unii Europejskiej.
Import Czytaj więcej

Tranzyt

Procedura w systemie NCTS umożliwiający przewiezienie towaru (pod nadzorem celnym) na terenie EU z zabezpieczeniem należności celno-podatkowych.
Tranzyt Czytaj więcej

Obsługa celna