Skip to content
Logo DB SCHENKER


Miejsce dokonywania odpraw

Każdy proces celny podlega określonym regulacjom prawnym krajowym i międzynarodowym. Przygotowaliśmy dokumentacje, która umożliwi naszym klientom szybkie i proste przygotowanie się do oprawienia swoich towarów.
 

Magazyny czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania to pomieszczenie magazynowe będące pod dozorem celnym. Przed wprowadzeniem towaru do magazynu należy złożyć w urzędzie celnym deklarację czasowego składowania (DSK). Do magazynu czasowego składowania wprowadzamy głównie przesyłki drobnicowe w celu przesunięcia w czasie odprawy celnej. Towar składowany może być maksymalnie 90 dni.

Magazyn Czasowego Składowania DB Schenker (MCS):

 • Gdynia (dodatkowe odprawy na placach kontenerowych w Gdańsku i Szczecinie)
 • Kraków
 • Młochów (pod Warszawą)
 • Kraków
 • Tarnowo Podgórne
 • Wrocław
 • Rzeszów
 • Zielona Góra


Miejsca uznane

Miejsce uznane to miejsce, które organy celne uznały za spełniające warunki do zgłaszania towarów do odprawy celnej.

Takimi miejscami są najczęściej wydzielone i odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe przy naszych terminalach, na których mogą się ustawić samochody z towarami do odprawy celnej, lub wydzielone i odpowiednio oznaczone niewielkie powierzchnie magazynowe w naszych terminalach.

Obecnie mamy pozwolenia na miejsca uznane we wszystkich oddziałach DB Schenker na terenie Polski.

Tak więc dysponując miejscem uznanym nie musimy dowozić towaru do urzędu celnego na odprawę celną. Wystarczy, że towar który chcemy zgłosić do odprawy celnej znajduje się na przyznanym nam miejscu uznanym.
W miejscach uznanych możemy zgłaszać towary zarówno do odprawy przywozowej (Import) jak i wywozowej (Eksport).”
 

Składy celne

Skład Celny jest wyodrębnioną powierzchnią magazynu, będącą pod dozorem celnym. Obsługujemy trzy składy celne:

 • Gdynia
 • Kąty Wrocławskie
 • Młochów (pod Warszawą)

Towary nieunijne wprowadzane do Składu podlegają specjalnej celnej procedurze składowania celnego.
Procedura ta pozwala na zawieszenie płatności cła i podatku od towarów przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celny Unii lub przeznaczonych do ponownego wywozu z obszaru Unii.
Należności celno-podatkowe podlegają zapłacie dopiero po zgłoszeniu towarów do procedury dopuszczenia do obrotu.
Towary ze składu celnego mogą też zostać powrotnie wywiezione poza obszar Unii. W takim przypadku nie trzeba płacić należności celno-podatkowych. Czas składowania towarów w Składzie Celnym jest nieograniczony, z wyjątkiem towarów których długoterminowe składowanie może stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

Obsługa celna