Skip to content
Logo DB SCHENKER


Usługi agencji celnej

Pomagamy firmom w przygotowaniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z odprawą celną. Naszym klientom oferujemy sprawny serwis celny w rozbudowanej sieci oddziałów DB Schenker na terenie kraju. Gwarantujemy pełen profesjonalizm poparty wieloletnim doświadczeniem naszych specjalistów i ekspertów.


Eksport

Naszym celem jest jak najszybsze i najprostsze dla naszych kientów odprawienie towarów przeznaczonych do eksportu.
Dokonanie odprawy celnej wywożonych towarów z obszaru Unii Europejskiej do krajów trzecich.
Eksporter jako potwierdzenie dokonania wywozu ładunku poza obszar UE dostanie od agencji komunikat eksportowy IE599, który pozwala na rozliczenie stawki VAT 0% za towar.


Import

Dokonanie odprawy celnej towarów przywożonych z obszaru krajów trzecich na teren Unii Europejskiej.
Agencja Celna w imieniu i na rzecz importera składa deklaracje celną z naliczeniem należności celno-podatkowych.


Tranzyt

Agencja Celna uruchamia procedurę w systemie NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy) umożliwiający przewiezienie towaru znajdującego się pod nadzorem celnym po terenie Unii Europejskiej z zabezpieczeniem należności celo-podatkowych.


Usługi dodatkowe

Proponujemy naszym klientom portfolio usług dodatkowych w ramach naszej oferty celnej. Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem i bazą oddziałów.Procedura odprawy czasowej jako procedura specjalna wymaga uzyskania pozwolenia. Umożliwia przywóz towaru na czas określony w pozwoleniu. Wymaga złożenia zabezpieczenia w wysokości cła i podatku vat. Zwrot zabezpieczenia następuje po zakończeniu procedury odprawy czasowej.

Międzynarodowy dokument gwarancyjny umożliwiający uproszczenie procedur tranzytowych w międzynarodowym transporcie towarów bez pobierania przez graniczne urzędy celne dodatkowych zabezpieczeń lub gwarancji na rzecz przyszłych należności celno-podatkowych.

Międzynarodowy dokument gwarancyjny, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, przemieszczanych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego. Eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych, czy też składać zabezpieczeń na wszystkich przekraczanych granicach.

Dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego państwa. Potwierdza on, że towar którego dotyczy, został wyprodukowany w państwie, z którego został dostarczony. Świadectwa pochodzenia mogą być preferencyjne lub niepreferencyjne. Świadectwa preferencyjne wystawiane są dla towarów wysyłanych do krajów, które maja podpisane umowy na stosowanie preferencyjnych stawek celnych.

System statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Deklaracja Intrastat zawiera dane podobne do deklaracji celnej.

Miejsce pod nadzorem celnym gdzie klient może magazynować towary nieunijne.

Obsługa celna