Skip to content
Logo DB SCHENKER


Towary ADR

Obsługa logistyczna towarów niebezpiecznych.

Usługi realizowane są w oparciu o aktualne przepisy ADR.

Najważniejsze zasady obsługi logistycznej towarów niebezpiecznych przez DB Schenker:

  • do przewozu przyjmujemy przesyłki  zawierające materiały niebezpieczne dopuszczone do przewozu w DB Schenker (wykaz materiałów niebezpiecznych niedopuszczonych do przewozu w ruchu krajowym i w ruchu międzynarodowym w Schenker Sp. z o.o. umieszczony jest w materiałach do pobrania w prawej kolumnie),
  • nie przewozimy materiałów niebezpiecznych luzem, w kontenerach, w cysternach, pojazdach-bateriach, wiązkach butli lub MEGC (wieloelementowy kontener do gazu) oraz w ruchu krajowym: materiałów ciekłych w LP i DPPL (Duże Pojemniki do Przewozu Luzem),
  • DB Schenker podejmuje się organizacji przewozu jako przewoźnik i zobowiązuje się wyłącznie do wykonywania czynności mu zleconych  zgodnie z przepisami ADR,
  • do realizacji obsługi logistycznej towarów niebezpiecznych posiadamy odpowiednio przeszkolonych kierowców i pracowników oraz odpowiednio wyposażone i oznakowane pojazdy,
  • w trakcie obsługi dokładamy szczególnej staranności, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki, spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska, lub uszkodzenia innych przesyłek albo pojazdu.

Przesyłki z towarami niebezpiecznymi objęte są w DB Schenker szczególnym nadzorem, a ich transport i składowanie podlega wymaganiom zawartym w przepisach międzynarodowych i  krajowych oraz  przepisach wewnętrznych i procedurach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Schenker Sp. z o.o. według norm ISO.

Szczegółowe wytyczne dot. towarów niebezpiecznych do pobrania w prawej kolumnie strony.

Produkty specjalne