Skip to content
Logo DB SCHENKER


Obsługa towarów strategicznych

Międzynarodowe procedury kontrolne, nadzorujące obrót towarami strategicznymi.

Polskie przedsiębiorstwa uczestniczące w wymianie handlowej z zagranicą podlegają międzynarodowym procedurom kontrolnym (np. Porozumienie z Wassenaar), które nadzorują obrót towarami strategicznymi, mogącymi stanowić zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa, przestrzegania praw człowieka i podstawowych swobód obywatelskich.

Schenker Sp. z o.o. w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością w 2002 r. wdrożył Wewnętrzny System Kontroli (WSK), potwierdzony certyfikatem wydanym przez Centrum Certyfikacji Jakości. Uzyskał tym samym możliwość świadczenia usług logistycznych z wykorzystaniem wszystkich rodzajów transportu w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym.  

Zapewnienie sprawnej obsługi związanej z obsługą towarów strategicznych, a zwłaszcza uzyskanie stosownego zezwolenia dla Schenker Sp. z o.o. od Ministra Rozwoju i Technologii na realizację konkretnej usługi, wymaga przekazania przez klienta z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni następujących dokumentów związanych z usługą:

  • zlecenia spedycyjnego (z opisem kodu towaru strategicznego);
  • kopii wniosku klienta o wydanie zezwolenia przez Ministra Rozwoju i Technologii;
  • zezwolenia klienta na obrót towarem strategicznym (jeśli klient go jeszcze nie otrzymał może dosłać w późniejszym terminie, ale najpóźniej w dniu wysyłki).

Natomiast w przypadkach nie wymagających uzyskania zezwolenia Ministra Rozwoju i Technologii (np. eksport większości towarów podwójnego zastosowania do krajów UE) Schenker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia spedycyjnego z prawidłowo podanym kodem towaru strategicznego.

Dzięki temu mamy pewność i dajemy ją także naszym klientom, że wszystkie transakcje z podmiotami zagranicznymi są sprawdzone zgodnie z przyjętym ustawowo trybem. Unikamy ryzyka uczestniczenia w transakcjach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa oraz dla praw człowieka i podstawowych swobód obywatelskich.


Produkty specjalne