Skip to content
Logo DB SCHENKER


Air Freight employees load / unload cargo

AirTrack - dokładne monitorowanie Twoich przesyłek

Istnieją takie produkty, których nie chcesz spuszczać z oka. Dzięki AirTrack będziesz czuł, jakbyś z nimi podróżował. Nasze nowe rozwiązanie do śledzenia przesyłek lotniczych zapewnia najwyższy poziom przejrzystości w całym łańcuchu dostaw. Może też zostać wdrożone tylko w wybranych punktach na trasie, aby zapewnić bezpieczną dostawę. A to znaczy, że Twoje cenne i wrażliwe przesyłki docierają bezpiecznie i w stanie, jakiego oczekujesz.

Dostosowujemy system AirTrack do Twoich potrzeb w zakresie śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym - od śledzenia pozycji geograficznej po odczyty temperatury lub problemy z ładunkiem. W zależności od Twoich wymagań, dostarczamy rozwiązanie, które wysyła odpowiednie SMS-y, alerty lub uruchamia dodatkowe działania. Śledzenie przesyłek lotniczych pomaga nam lepiej zaspokoić indywidualne potrzeby naszych klientów. Jeśli chcesz dopasować AirTrack do siebie, skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś.

Stworzony z myślą o szczególnych wymaganiach Twoich przesyłek. AirTrack – najwyższy poziom śledzenia przesyłek!


Kontrola w czasie rzeczywistym dla Twojego spokoju

W DB Schenker obsługujemy wszystkie nasze przesyłki z najwyższą starannością, ale rozumiemy, że charakter niektórych towarów wymaga stałego nadzoru w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego czy przewozisz cenne części samochodowe narażone na kradzież, luksusowe ubrania, czy wrażliwe na temperaturę produkty medyczne, chcesz towarzyszyć swoim towarom na każdym etapie podróży. AirTrack zapewnia dokładną widoczność w czasie rzeczywistym, wygodne śledzenie i stałe monitorowanie warunków ładunku, dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb przewozowych. Masz zapewnioną pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw.

Chroń swoje najcenniejsze przesyłki dzięki naszej wielofunkcyjnej technologii, która może monitorować lokalizację GPS, temperaturę, wilgotność, ekspozycję na światło, przechylenie lub wstrząsy. Wysyłamy alerty w czasie rzeczywistym, gdy tylko paczka lub pojemnik zostanie otwarty, przechylony lub wystąpi nieoczekiwane odchylenie telemetryczne. Alerty umożliwiają natychmiastowe powiadamianie o odchyleniach, co pozwala na podejmowanie natychmiastowych decyzji - np. wysłanie zamienników dla przesyłek medycznych wrażliwych na temperaturę. Wiele danych telemetrycznych pozwala klientom ograniczyć ryzyko kradzieży lub uszkodzenia przy minimalnym wpływie na środowisko.

Christian Hein, dyrektor ds. frachtu lotniczego na Europę: "Z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, cieszę się, że nie tylko wykorzystujemy urządzenia wielokrotnego użytku, ale także zapewniamy, że wszystkie nasze rozwiązania jednorazowego użytku mają wdrożony program recyklingu."

AirTrack zapewnia pełną widoczność łańcucha dostaw i większą przejrzystość czasu realizacji zamówień. W DB Schenker wierzymy, że AirTrack oferuje właściwe rozwiązanie dla Twoich najcenniejszych ładunków.

Przesyłaj towary inteligentnie - w oparciu o precyzyjne dane telemetryczne dla większego bezpieczeństwa transportu.

Tracking GPS umożliwia śledzenie frachtu w czasie rzeczywistym, pomagając chronić cenne towary.

 • Ulepszone zarządzanie ryzykiem: śledź drogę przesyłki "od drzwi do drzwi" za pomocą naszej platformy IoT. Otrzymuj alerty o wszelkich odchyleniach lub opóźnieniach.
 • "Niewidzialne" rozwiązanie: zapewnia bezpieczeństwo bez zwracania na siebie uwagi. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, szczegóły trasy mogą pomóc w zarządzaniu roszczeniami i ograniczaniu ryzyka w przyszłości.
 • Zwiększona wydajność łańcucha dostaw: pozwala na strategiczną poprawę czasu tranzytu. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, na każdym etapie procesu.

Jeśli Twoje przesyłki wymagają określonych warunków temperaturowych lub ustalonej wilgotności, mamy odpowiednie rozwiązanie.

 • Monitorowanie temperatury od początku do końca: otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o odchyleniach temperatury. Podejmij natychmiastowe działania i w razie potrzeby skoordynuj dostawę towarów zastępczych, aby nie tracić czasu.
 • Ciągłe rejestrowanie danych: nawet gdy przesyłka znajduje się poza zasięgiem, nasze rejestratory danych kontynuują pracę, dzięki czemu znasz warunki transportu od początku do końca tranzytu.
 • Ograniczanie ryzyka wystąpienia niepożądanych sytuacji w przyszłości: możemy przeprowadzić pełną analizę w celu zmniejszenia ryzyka związanego z wahaniami temperatury i wilgotności dla przyszłych przesyłek.

Nasze czujniki przechyłu pomagają monitorować prawidłową wysyłkę i obsługę towarów wrażliwych na ruch, takich jak płyny, kwiaty lub ciężki sprzęt.  

 • Alarm wizualny: nasze czujniki przechyłu wyświetlają widoczny alert, gdy przesyłka została przechylona na bok lub całkowicie wywrócona, zachęcając do ostrożnego obchodzenia się z nią.
 • Konfiguracja niestandardowa: alerty można skonfigurować w taki sposób, aby natychmiast informowały o przechyleniu przesyłki albo o wystąpieniu innych odchyleń.
 • Dbaj o bezpieczeństwo płynów: nasze czujniki przechyłu idealnie nadają się do przesyłek z płynami i chemikaliami, które muszą pozostać w pozycji pionowej podczas transportu.

Monitorowanie wstrząsów natychmiast informuje Cię o tym, że Twoje przesyłki doświadczają nieoczekiwanych wibracji.

 • Czujnik wstrząsów: nasze innowacyjne czujniki wstrząsów pozwalają na określenie siły G uderzenia, kierunku uderzenia, czasu i lokalizacji.
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym: natychmiastowa informacja, gdy przesyłka doświadczy wstrząsu w trasie.
 • Ochrona ładunku: aktywa są narażone na wysokie ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Nasze dane dotyczące wstrząsów są często wymagane przez klientów, gdy przewożą oni ciężarówkami swoje delikatne ładunki, na przykład drogie elementy maszyn w łańcuchu dostaw frachtu lotniczego.

Niektóre cenne przesyłki nie powinny być nigdy otwierane podczas transportu. Nasze czujniki światła natychmiast alarmują, gdy poziom naświetlenia odbiega od oczekiwanego.

 • Większe bezpieczeństwo: czujniki światła pomagają wykryć, kiedy towar został naruszony lub drzwi ciężarówki zostały otwarte w drodze.
 • Cenne towary zasługują na niezawodne czujniki: chroń swoje cenne towary za pomocą naszych "niewidzialnych" czujników światła.
 • Natychmiastowy alarm: wyzwalany natychmiast, gdy poziom naświetlenia odbiega od skonfigurowanych ustawień. Oznacza to, że możesz podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony swoich towarów i dostarcza Ci cennych danych do zarządzania roszczeniami.

Czerp korzyści z naszych usług

 • Śledzenie tego, co ważne, od pojedynczych sztuk do całego opakowania
 • W czasie rzeczywistym można śledzić cały łańcuch dostaw lub skoncentrować się na określonych segmentach transportu, w których potrzebna jest dodatkowa przejrzystość i dane.
 • Otrzymywanie spersonalizowanych powiadomień lub alertów
 • Informowanie na bieżąco o wszelkich ruchach, zmianach lokalizacji lub wahaniach temperatury
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie ryzyka dzięki większej przejrzystości
 • Zapewnienie ograniczenia strat i szkód
 • Dzięki spersonalizowanym alertom możesz reagować szybciej i bardziej precyzyjnie
 • Ułatwione zarządzanie roszczeniami w sytuacjach wyjątkowych, gdy coś pójdzie nie tak


Czy potrzebujesz kompleksowego rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu?Nie ma problemu. W ramach naszej oferty connect2track i dzięki sieci DB Schenker możesz mieć pewność, że Twoja przesyłka będzie bezpieczna przez cały czas trwania tranzytu - niezależnie od tego, czy odbywa się drogą powietrzną, morską czy lądową.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami DB Schenker, by przedstawić swoje oczekiwania

Nasze produkty frachtu lotniczego

Nasze kompetencje branżowe

eSchenker: It's so easy

eSchenker is our most advanced logistic solution yet. It incorporates all eServices into one portal, giving you maximum support at every stage of your supply chain. From tracking and scheduling to booking and reporting, eSchenker has your logistics covered.

Tracking

The easy-to-use eSchenker tracking tool gives you real-time information about the location and status of your shipment, and its current estimated time of delivery. Allocation of a tracking number means that you can access detailed shipment data online without having to log in. Our tracking technology has now been upgraded with an even more detailed overview and status information for each of your shipments.