Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

 • Man wearing a helmet and a blue shirt and dark tie standing in a workshop

  Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw

  Jaki jest cel tej ustawy? Ochrona praw człowieka i środowiska, które są integralną częścią naszej strategii ESG i kodeksów postępowania.

  Informacje dla naszych dostawców

  Niemcy wyznaczają nowe międzynarodowe standardy, wymagając od przedsiębiorstw większej odpowiedzialności społecznej. Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (niem.: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)) nakłada na niemieckie przedsiębiorstwa, które spełniają określone kryteria, obowiązek przeprowadzenia badania due diligence i analizy ryzyka w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

  DB Schenker ma obowiązek przestrzegać przepisów określonych w tej ustawie zarówno jako spółka-córka DB, jak i we własnym imieniu.

  Główna siedziba naszej firmy znajduje się w Niemczech, dlatego spoczywa na nas obowiązek spełniania wymogów określonych w.w. ustawie. Muszą jej przestrzegać wszystkie  nasze oddziały w innych krajach. To z kolei ma wpływ na naszych dostawców, na całym świecie. Mamy obowiązek identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące praw człowieka i ryzyka środowiskowego w naszych działaniach oraz w łańcuchach dostaw. Dzięki temu świat może stać się lepszy.

  Przepisy ustawy nakładają obowiązek podjęcia następujących działań:

  • Publikacja deklaracji zasad wewnątrz organizacji i poza nią, z uwzględnieniem naszych czynników ryzyka w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, priorytetów oraz sposobu, w jaki zamierzamy nimi zarządzać w przyszłości.


  • Zrozumienie, w jakich obszarach istnieje ryzyko, że możemy się przyczynić do łamania praw człowieka lub zanieczyszczania środowiska zarówno poprzez własne działania biznesowe, jak i działania w ramach naszego łańcucha dostaw.


  • Zapewnienie właściwego systemu postępowania w przypadku wykrycia czynników ryzyka, w tym włączenie go do wszystkich istotnych procesów biznesowych (np. pozyskiwanie dostawców).


  • Zapewnienie, że podejmiemy odpowiednie działania, aby zapobiegać przekształcaniu się czynników ryzyka w naruszenia.


  • W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zagrożenia naruszeniem, zapewnienie, że niezwłocznie podejmiemy działania, aby im zapobiegać, zakończyć je lub zminimalizować.


  • Zapewnienie możliwości zgłaszania czynników ryzyka związanego z prawami człowieka i ochroną środowiska, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.


  • Prowadzenie rzetelnej dokumentacji dotyczącej wykrytych czynników ryzyka, sposobu ich rozwiązywania oraz skuteczności naszych działań, a także przedkładanie rządowi raz do roku raportu na temat naszej zgodności z przepisami prawa.


  Co to oznacza dla naszych dostawców?

  Nadal będziemy współdziałać z naszymi dostawcami, aby zapewnić odpowiednią wymianę informacji. Ważnym elementem jest świadomość, czego można się spodziewać, czyli jak przepisy ustawy wpłyną na naszych partnerów biznesowych.

  Więcej aktualnych informacji na temat naszej działalności oraz tego, czego należy się spodziewać w przyszłości, można znaleźć na stronie dbschenker.com. Na tej stronie można na bieżąco śledzić najnowsze aktualizacje i znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania.

  W przyszłości należy spodziewać się następujących aktualizacji:

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.