Skip to content


Woman cooking with the wood gasifier stove
Woman sitting in her house using the wood gasifier stoves
A person working in a field

DB Schenker se giba za atmosfair

Prizadevanja v tretjem četrtletju našega internega izziva Leading the Way bodo namenjena dobrodelni organizaciji atmosfair. Skupaj z organizacijo atmosfair podpiramo pilotni projekt v Zahodni Bengaliji v Indiji s subvencioniranjem prodaje visoko učinkovitih peči na drva. V Burkini Faso v Zahodni Afriki podpiramo širitev omrežij za pitno vodo z več kioski za vodo. Preberite več o projektih, ki jih podpiramo:

Projekt Indija: Učinkovite plinske peči na drva

Z našo pomočjo bo podjetje atmosfair w subvencioniralo prodajo visoko učinkovitih peči na drva v Zahodni Bengaliji v Indiji. Peči na lesni plin omogočajo učinkovito kuhanje brez dima in proizvajajo tudi oglje, ki se lahko uporabi ali proda. To izboljša ekonomski položaj domačinov in hkrati podpira ohranjanje mangrovskih gozdov in njihove biotske raznovrstnosti, vključno z bengalskim tigrom.

Woman sitting on the floor using the wood gas stove

Znotraj projekta beležimo zmanjšanja emisij CO2 za 4500 ton.

Program učinkovitih plinskih peči na drva | atmosfair


Projekt Zahodna Afrika: Pitna voda v Burkini Faso

Družbi  atmosfair pomagamo pri namestitvi in delovanju več kioskov za vodo v Burkini Faso, ki lokalnim prebivalcem omogočajo dostop do varne pitne vode. S tem se bodo zmanjšali škodljivi učinki na zdravje, povezani z boleznimi, ki se prenašajo z vodo, zaradi nevarne uporabe vode in škodljivih plinov med kurjenjem drv za prekuhavanje vode.

Group of people lined up at the water kiosk looking towards it

Skupni prihranek ogljika pri projektu znaša do 400 ton zmanjšanja emisij CO2.

Solarni sistem za razsoljevanje vode | atmosfair


O organizaciji atmosfair

atmosfair je nemška neprofitna organizacija, ki s spodbujanjem, razvojem in financiranjem obnovljivih virov energije v več kot 15 državah po svetu dejavno prispeva k zmanjševanju emisij CO2. Zanašajo se izključno na prostovoljna plačila zasebnikov in podjetij. S ciljem razogljičenja svetovnega gospodarstva so svoja programska orodja in svetovalne storitve zasnovali za pomoč podjetjem pri izvajanju podnebnih politik, s posebnim poudarkom na poslovnih potovanjih. Njihova delovna etika temelji na naslednjem načelu: nadomestiti je treba le tisto, čemur se ni mogoče izogniti ali česar ni mogoče zmanjšati. Ta pristop je temelj vseh njihovih partnerstev, saj zagotavlja ne le podnebno celovitost, temveč tudi stroškovno učinkovitost.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Izziv Leading the way

1/3
Sea turtle underwater

Zbiramo korake za Ocean Conservancy

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Zbiramo korake za WeForest

3/3