Skip to content


Two Women sowing seeds in a tree nursery.
Two Women sitting on the ground, sorting young trees.
Drone shot of a smallscale farm in Brazil.
Drone-shot of project area, still sparseley green hilly terrain.

DB Schenker se giba za WeForest

V okviru našega izziva bomo vse kilometre, zbrane v prvem četrtletju leta, podarili dobrodelni organizaciji WeForest.

Skupaj z organizacijo WeForest podpiramo projekte za varstvo okolja in spodbujanje ohranjanja gozdov. V kraju Dese na severu Etiopije z obnovo gozdne krajine podpiramo odpravljanje širjenja puščave in revščine. V Braziliji pomagamo pri obnovi atlantskega gozda in zaščiti vodnih območij, da bi ponovno omogočili življenje divjim živali. Preberite več o projektih, ki jih podpiramo:

Projekt 1: Etiopija, Dese

Gozd Dese je eden najstarejših preostalih suhih afromontanskih gozdov v Etiopiji. Več kot 26.000 ljudi živi pod pragom revščine, saj so odvisni od gozda, ki jim zagotavlja vodo, energijo in krmo za živino. Cilj tega ambicioznega in nagrajenega projekta je obnoviti in zaščititi suhi afromontanski gozd ter vrniti vodo v to regijo, ki jo neposredno ogroža dezertifikacija s severa, in rešiti podeželske skupnosti iz skrajne revščine.

Three Women in long dresses shepherding a flock of animals on a sparsely green hill.

Preprečevanje degradacije tal in revščine z obnovo gozdne krajine

Obnovljeno območje: 9,917 ha
Drevesa: 9,649,240

Etiopija, Dese | WeForest

Projekt 2: Brazilija, koridorji za divlje živali

Noben drug velik tropski gozd ni utrpel tolikšne izgube kot brazilski Atlantski gozd. WeForest sodeluje z IPE pri obnovi gozda in vračanju divjih živali ter pomaga skupnostim, da se preživljajo z obnovo in varovanjem gozda. S ponovno povezavo državnega parka Morro do Diabo z okoliškimi gozdnimi deli bomo ustvarili več prostora in migracijskih poti, da bodo ogrožene vrste, kot so tamarini, jaguarji, tapirji in makaki, ponovno uspevale.

Older man standing in the sun, watching the project.

Obnova atlantskega gozda za vrnitev divjih živali

Obnovljeno območje: 1,141 ha
Drevesa: 2,282,500

koridorji za divje živali | WeForestO WeForest

Družba WeForest, ustanovljena leta 2010, razvija celovite projekte pogozdovanja z več deležniki na podlagi pristopa obnove gozdov in krajine. Njihova vizija je svet, v katerem skupnosti in narava trajnostno uspevajo skupaj, da bi zaustavili globalno segrevanje "še za časa našega življenja". Njihovo poslanstvo je osredotočeno na ohranjanje in obnavljanje ekološke celovitosti gozdnih pokrajin skupaj z lokalnimi skupnostmi, da bi zagotovili trajne rešitve za podnebje, naravo in ljudi. WeForest danes obnavlja več kot 40 000 ha (47 milijonov dreves) na treh celinah.

Woman cooking with the wood gasifier stove

Premikamo se za organizacijo "atmosfair"

1/3
Sea turtle underwater

Zbiramo korake za Ocean Conservancy

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Zbiramo korake za WeForest

3/3