Skip to content


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker sa hýbe pre neziskovú organizáciu Ocean Conservancy

V rámci našej celosvetovej firemnej výzvy premení v druhom štvrťroku nazbierané kilometre na finančné prostriedky v prospech neziskovej organizácie Ocean Conservancy

Ocean Conservancy logo

Naša spoločnosť podporuje neziskovú organizáciu Ocean Conservancy a jej prácu smerujúcu k čistému a zdravému oceánu, vrátane úsilia o oceány bez odpadov a znečistení, ochranu krehkého oceánskeho ekosystému na Arktíde či Floride, presadzovanie trvaloudržateľných klimatických riešení a predchádzanie dopadom pobrežných komunít na ekosystémy, či snahu o zníženie nadmerného rybolovu a ochrániť tak populácie rýb.

Program: Trash Free Seas®

Odpad v oceánoch ovplyvňuje zdravie voľne žijúcich živočíchov, ľudí a miestnych spoločenstiev. Odpad vo vode a na pobreží si môže zver pomýliť s potravou alebe sa do tohto odpadu môže zamotať čo má smrtelné následky. Odhaduje sa, že v oceánoch skončí ročne až 11 miliónov metrických ton plastov.  

Underwater image with black and striped fish.

Vďaka programu Trash Free Seas® sa

Podarilo s pomocou jedného z najväčíšch dobrovoľníckych hnutí Coastal Cleanup® vyčistiť viac ako 174 miliónov kilogramov odpadu.

Trash Free Seas® program | Ocean Conservancy


Program: Kontrola klimatických zmien

Oceány absorbujú viac ako 90% tepla spôsobeného globálnym otepľovaním a približne tretinu emisií CO2. Poškodzovanie pobrežných komunít a priemyslu spôsobuje celý rad klimatických vplyvov vrátane okysľovania oceánov, stúpania hladiny morí a častejší výskyt mohutných hurikánov. Organiziácia Conservancy pracuje na celom rade trvaloudržateľných klimatických opatrení vrátane znižovania emisií v námornej preprave a dostupnosti paliva z obnoviteľných zdrojov v prístavoch. 

Sunset above the ocean

Úroveň oteplenia oceánov sa od roku 1993 zdvojnásobila

Čelíme klimatickým zmenám | Ocean Conservancy


O neziskovej organizácii Ocean Conservancy

Nezisková organizácia Ocean Conservancy bola založená v roku 1972 a snaží sa o ochranu oceánov pred najväčšími globálnymi hrozbami dnešnej doby. Spolu so svojími partnermi vytvára vedecky podložené riešenia pre zdravý oceány, divočinu a komunity, ktoré sú na ceánoch závislé. Organizácia vzdeláva verejnosť a umožňuje jej konať v prospech ochrany našich oceánov od Akrtídy až po Mexický záliv. Ocean Conservancy spája ľudí, aby našli riešenia pre ochranu našej modrej planéty. S podproou vedy pripravujú postupy a nariadenia a zapájajú ľudí do ochrany oceánov a divej prírody pre budúce generácie.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Naša výzva Leading the Way

1/3
Woman cooking with the wood gasifier stove

We move for atmosfair

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Hýbeme sa pre neziskovú organizáciu WeForest

3/3