Skip to content


Two Women sowing seeds in a tree nursery.
Two Women sitting on the ground, sorting young trees.
Drone shot of a smallscale farm in Brazil.
Drone-shot of project area, still sparseley green hilly terrain.

DB Schenker sa hýbe pre neziskovú organizáciu WeForest

V rámci našej celofiremnej výzvy darujeme všetky vyzbierané kilometre počas prvého štvrťroka neziskovej organizácii WeForest

Spoločne s WeForest podporíme projekty zamerané na ochranu životného prostredia a najmä na záchranu lesov. V oblasti Desa v severnej Etiópii podporujeme projekty na zvrátenie dezertifikácie a rastu chudoby prostredníctvom obnovy lesnej krajiny. V Brazílii pomáhame obnoviť Atlantický les a chrániť miestne povodia riek, aby sme pomohli návratu divej zveri do tejto lokality. Zistite viac o nami podporovaných projektoch:

Projekt č. 1: Desa, Etiópia

Prales v oblasti Desa je jeden z najstarších existujúcich suchých afromontánnych lesov v Etiópii. Viac ako 26.000 ľudí žijúcich v tejto oblasti žije pod hranicou chudoby a musia sa spoliehať na to čo im prales ponúka - vodu, energiu či krmivo pre ich dobytok. Cieľom tohto ambiciózneho a oceňovaného projektu je obnoviť suchý afromontánny les a priviezť vodu do regiónu, ktorý je priamo ohrozený dezertifikáciou zo severu a súčasne podporiť vidiecke komunity na ceste z extrémnej chudoby.

Three Women in long dresses shepherding a flock of animals on a sparsely green hill.

Zvrátenie degenerácie pôdy a chudoby vďaka obnove lesnej krajiny

Obnovená plocha: 9,917 ha
Počet stromov: 9,649,240

Oblasť Desa v Etiópii | WeForest


Projekt č. 2: koridory pre divú zver Brazília

Žiadny iný tropický prales podobných rozmerov aké má ten Atlantický neutrpel také obrovské straty. Nezisková organizácia WeFores spolupracuje s inštitútom IPE (The Institute of Public & Environmental Affairs) na obnove pralesa a prinavrátením divej zvery do tejto lokality, ako aj na pomoci komunitám uživiť sa vďaka obnove a ochrane pralesa. Opätovným pripojením okolitých lesov k národnému parku Morro do Diabo prispievame k budovaniu väčšieho množstva migračných trás pre divokú zver a ohrozeným živočíšnym druhom akými sú napríklad jaguáre, tapíry, papagáje Ara či Tamarini čierne.

Older man standing in the sun, watching the project.

Obnovujeme Atlantický prales aby sme ho prinavrátili divej zveri

Obnovená plocha: 1,141 ha
Počet stromov: 2,282,500

Migračné trasy divej zveri | WeForest


WeForest - nezisková organizácia

Nezisková organizácia WeForest bola založená, s cieľom rozvíjania holistických projektov zalesňovania viacerými partnermi s aktívnym prístupom k obnove lesa a krajiny, v roku 2010. Víziou tejto organizácie je svet, v ktorom sa komunitám s ich trvalo udržateľným prístupom k prírode darí bojovať voči globálnemu otepľovaniu už počas nášho života. Ich poslaním je sústrediť sa zachovanie a obnovu ekologickej integrity lesných krajín s miestnymi komunitami a poskytnúť trvalo udržateľné riešenia zamerané na ovzdušie, prírodu a ľudí. Aktuálne organizácia WeForest pôsobí na viac ako 40.000 ha (čo predstavuje až 47 miliónov stromov) a 3 kontinentoch.

Woman cooking with the wood gasifier stove

We move for atmosfair

1/3
Sea turtle underwater

Hýbeme sa pre neziskovú organizáciu Ocean Conservancy

2/3
Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Naša výzva Leading the Way

3/3