Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

 • Dr. Richard Lutz (CEO of Deutsche Bahn AG) and Dr. Levin Holle (Head of Finance and Logistics at Deutsche Bahn AG) (l/r)
  • Aktualności
  • PR

  Powrót klientów po pandemii • Rekordowe przychody wspierają powrót rentownego biznesu

  Grupa DB osiąga zysk operacyjny w wysokości prawie 1,3 mld EUR • Logistyczna spółka zależna DB Schenker z najwyższym zyskiem w swojej historii

  Grupa Deutsche Bahn (DB) ponownie odnotowała pozytywne wyniki. Pomimo obciążeń, z jakimi boryka się transport pasażerski z powodu pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie oraz gwałtownego wzrostu inflacji, Grupa DB zamknęła rok finansowy 2022 z wyraźnym zyskiem operacyjnym.

  Zysk operacyjny (skorygowany EBIT) poprawił się w porównaniu z rokiem 2021, mocno dotkniętym przez COVID-19, o około 2,8 mld EUR, do prawie 1,3 mld EUR.

  W 2022 r. (skorygowane) przychody grupy wzrosły o 19,1% w porównaniu z rokiem poprzednim do około 56,3 mld EUR – to najwyższy poziom w historii. Zarówno w roku 2020, jak i 2021 pandemia COVID-19 oznaczała dla Grupy DB straty sięgające miliardów euro.

  Pozytywny rozwój Grupy DB w 2022 r. wynikał przede wszystkim z silnego popytu na przewozy pasażerskie oraz, ponownie, ze znacznego sukcesu logistycznej spółki zależnej DB Schenker.

  Ze swoim zyskiem operacyjnym, firma transportowa  DB Schenker przekroczyła dotychczas najwyżej notowaną wartość z 2021 r. o prawie 50%, osiągając tym samym najwyższy zysk operacyjny w swojej historii na poziomie ok. 1,8 mld EUR i przywracając Grupie DB rentowność.

  Lutz, CEO DB: „Popyt jest duży i nadal rośnie”

  W podstawowej działalności Grupy DB w 2022 r przychody i zyski również uległy wyraźnej poprawie rok do roku. „Mobilność przyjazna klimatowi przeżywa rozkwit. Popyt jest duży i nadal mocno rośnie. Być może w 2023 roku ustanowimy nowy rekord – naszymi pociągami dalekobieżnymi będzie jeździć ponad 150 milionów podróżnych. To mobilizuje nas do jak najszybszego wprowadzenia usprawnień, aby zapewnić Niemcom bardziej wydajny i punktualny system kolejowy, na który w pełni zasługują” – powiedział w Berlinie dr Richard Lutz, Chairman of the Management Board i CEO Deutsche Bahn AG.

  Według niego, kluczem do osiągnięcia tego celu jest posiadanie większych zdolności produkcyjnych, szczególnie w bardzo obciążonej sieci kolejowej. Dlatego Grupa DB, wraz ze swoim właścicielem i całą branżą, intensywnie pracuje nad przeprowadzeniem gruntownej przebudowy infrastruktury kolejowej.

  Kiedy sytuacja związana z pandemią COVID-19 znacznie się poprawiła, pasażerowie szybko wrócili do podróżowania. Z pociągów Grupy DB w 2022 r. skorzystało około dwóch miliardów pasażerów – o 40% więcej niż w 2021 r. DB Long-Distance odnotował wzrost liczby pasażerów o ok. 61% i zwiększył swoje przychody rok do roku o ponad 2 mld EUR, do około 4,8 mld EUR.

  DB Regional osiągnął wzrost przychodów o prawie 1 mld EUR. Wielkość sprzedaży w kolejowych przewozach pasażerskich znacznie zwiększyła się w 2022 r. rok do roku, rosnąc o ok. 63%, do ok. 82,6 mld pasażerokilometrów. Stało się tak częściowo dzięki biletom 9-Euro-Ticket, których latem ubiegłego roku w niemieckim sektorze transportowym sprzedano łącznie 52 miliony.

  DB Cargo zdołało wprawdzie poprawić przychody, ale mimo to ponownie odnotowało stratę. Jednostka biznesowa zajmująca się kolejowym transportem towarowym ucierpiała szczególnie w związku z trudnymi warunkami operacyjnymi i dodatkowymi kosztami. W sumie w Zintegrowanym Systemie Kolejowym (Integrated Rail System) odnotowano znaczną poprawę przychodów i zysków, nie udało się jednak osiągnąć rentowności ze stratą operacyjną w wysokości 600 mln EUR.

  W 2022 r. wolumen wypracowany przez Grupę DB w oparciu o dobrze wykorzystywaną infrastrukturę nadal rósł, z roku na rok – o 2,2%, do 1,13 mld km tras pociągów. Sieć kolejowa ma więc większe obciążenie niż przed pandemią COVID-19. Jest zbyt przestarzała, podatna na awarie i za mało przepustowa. Ze względu na fakt, iż w omawianym okresie sprawozdawczym w całych Niemczech prowadzono rekordową liczbę działań modernizacyjnych i budowlanych, w 2022 r. pociągi DB były mniej punktualne niż kiedykolwiek wcześniej – tylko 65,2% pociągów dalekobieżnych przyjechało na czas (w 2021 r. – 75,2%). „Miniony rok był przełomowy. Dla wszystkich zaangażowanych stało się jasne, że musimy zmienić strategię i zupełnie inaczej podejść do wymiany oraz modernizacji infrastruktury” – powiedział Lutz.

  Grupa DB ponownie zwiększyła nakłady inwestycyjne netto w 2022 r. – o 6,4%, do około 6,8 mld EUR. Nakłady inwestycyjne brutto, które obejmują dotacje inwestycyjne przyznawane głównie przez rząd niemiecki, osiągnęły w ubiegłym roku rekordową wartość i wyniosły ok. 15,4 mld EUR. Zadłużenie finansowe netto wyniosło około 28,8 mld EUR na dzień 31 grudnia 2022 r., było zatem nieco niższe od wartości wykazanej na koniec 2021 r.

  W 2022 r. zysk Grupy DB przed opodatkowaniem poprawił się rok do roku o 1,73 mld EUR, wzrastając do 932 mln EUR. Zysk netto również był znacznie wyższy niż w roku poprzednim, jednak z powodu gwałtownego wzrostu kosztów podatkowych wykazanych w bilansie pozostał ujemny i wyniósł -227 mln EUR (w 2021 r. – -900 mln EUR, w 2020 r. – -5,7 mld EUR).

  Holle, CFO DB: „Musimy zwrócić uwagę na ograniczenie kosztów w trudnym otoczeniu w 2023 roku”

  Dr Levin Holle, CFO Deutsche Ban AG, podkreślił wyjątkowo pozytywny wkład, jaki DB Schenker wniósł do zysku Grupy. Mimo aktualnych wydarzeń rynkowych, do których należy zaliczyć znaczny spadek stawek we frachcie lotniczym i morskim, logistyczna spółka zależna pokazała, że jest w doskonałej formie. „DB Schenker jest przykładem osiągnięcia sukcesu z silną pozycją na rynku we wszystkich istotnych sektorach przemysłu. Dzięki programowi transformacji, który DB Schenker rozpoczął w 2022 r., spółka jest na drodze do bardziej stabilnego wzrostu. DB Schenker nadal ma potencjał do osiągnięcia w najbliższych latach doskonałych wyników” – powiedział dr Levin Holle, CFO Deutsche Ban AG.

  Europejska spółka zależna ds. transportu lokalnego DB Arriva poczyniła znaczne postępy w swojej działalności i w 2022 r. ponownie wygenerowała zysk operacyjny.

  W roku finansowym 2023 bardzo wysokie koszty energii i znacznie zawyżone ceny zakupu będą obciążeniem dla rozwoju Grupy DB. Ponadto, oczekuje się dalszej normalizacji wyjątkowo wysokich stawek frachtowych w całej branży logistycznej. „W trudnych warunkach roku 2023 musimy dbać o to, by w sposób ekonomicznie uzasadniony zbilansować wydatki i przychody Grupy DB.

  Chodzi m.in. o zawieranie rozsądnych układów zbiorowych, na które grupa może sobie pozwolić ekonomicznie” – powiedział Holle. Jego zdaniem, celem jest możliwość realizacji pilnych i niezbędnych nakładów na zwiększenie przepustowości oraz punktualności, także w przyszłości. Aby tak się stało, konieczne będzie zwiększenie produktywności.

  Z powodów takich jak wysoka stopa inflacji oraz prefinansowanie miliardów euro niezbędnych do wdrożenia dodatkowych działań związanych z remontem infrastruktury, Grupa DB prognozuje, że w roku finansowym 2023 odnotuje stratę operacyjną w wysokości około 1 mld EUR.

  Przewiduje się, że w 2023 r. (skorygowane) przychody grupy wyniosą ponad 56 mld EUR. Nakłady inwestycyjne brutto zostaną, według prognozy, zwiększone do ponad 18 mld EUR, a nakłady inwestycyjne netto do ponad 8,5 mld EUR. Zadłużenie finansowe netto wzrośnie prawdopodobnie do ponad 33 mld EUR. Dynamiczne zmiany na rynku oznaczają, że wszystkie prognozy są obarczone dużym stopniem niepewności.

  Dla mediów

  Zdjęcia dostępne są na portalu medialnym DB: www.mediaportal.deutschebahn.com.

  Pełne wyniki finansowe za rok 2022 dostępne są online w Zintegrowanym Raporcie pod adresem www.db.de/ib.


  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.