Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Warehouse Truck parking

Novinky z HR a kariéry | Školenie o povedomí o diverzite a podvedomých predsudkoch

V apríli 2017 sa uskutočnilo školenie o povedomí o diverzite a podvedomých predsudkoch pre členov globálneho riadiaceho výboru (GSC) 

Diverzita je dôležitá téma, ktorú chceme rozvíjať a zlepšovať. Chceme posilniť rovnaké príležitosti pre všetkých našich zamestnancov, propagovať úspech, oslavovať rozdiely a ukázať, že vieme byť jedineční (nikto iný nie je taký ako my) a úspešní.

Jednou z iniciatív diverzity je školenie o povedomí o diverzite a podvedomých predsudkoch, ktoré sa uskutočnilo pre členov GSC.

During the Workshop: The GSC members together with Debbie Bayntun-Lees Počas workshopu: Členovia GSC spolu s Debbie Bayntun-Lees (školiteľka z Ashridge Executive Education; naľavo)

Školenie nebola prednáška, ale praktické zážitkové učenie, pri ktorom sa účastníci mohli podeliť o svoje názory, diskutovať, argumentovať a spochybňovať rôzne stránky diverzity a rovnováhy medzi pohlaviami.

Účastníci sa dozvedeli o výhodách rôznorodých tímov a organizácií. V pracovných skupinách diskutovali o nápadoch, ako zvýšiť a rozvinúť ženské zastúpenie v DB Schenker. Do detailov sa diskutovalo a argumentovalo o témach ako manažment očakávaní, vyváženie medzi prácou a životom, vedenie na čiastočný úväzok, krátke a dlhé zoznamy pre nábor zamestnancov, systematický prístup pri zvyšovaní rôznych tokov atď.

Ďalšou časťou školenia boli podvedomé predsudky. Bolo zaujímavé vidieť a zažiť na videách a príkladoch, ako ľudia zvyknú „preskočiť“ k automatickým záverom a ako „automatické myšlienky“ vplývajú na naše podvedomie a vedú nás k presvedčeniam a konaniu, nad ktorými potom vôbec nepremýšľame.

Bolo veľmi pôsobivé sledovať nezaujatého ducha účastníkov a ich zaujímavé diskusie o tejto možnosti na rozvíjanie našej spoločnosti. Zapojenie účastníkov nám jasne ukázalo, že sme na správnej ceste. Na posilnenie účinku školenia všetci účastníci poskytli svoj vlastný príspevok v oblasti diverzity, ktorý budú ďalej rozvíjať po návrate do svojho pracovného prostredia. Veríme, že základným prvkom dosiahnutia cieľov diverzity je kontinuita zámerov a konania.

Školenie o povedomí o diverzite sa zorganizuje postupne na všetkých úrovniach organizácie. Prebehne formou konceptu „vyškoľte školiteľa“ a e-vzdelávania.