Skip to content
DB SCHENKER -logo


A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker liikkuu humanitaarisen avun puolesta

Henkilöstömme Leading the Way -haasteen viimeisen kvartaalin ponnistelut menevät hyväntekeväisyysjärjestölle, joka edistää lasten oikeuksia ja tyttöjen tasa-arvoa.

Autamme yhdessä parantamaan elinoloja, jotta lapset ja nuoret voivat kehittyä vapaasti ja terveinä riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai maansa poliittisista oloista. Lue lisää tukemistamme hankkeista:

Guatemala-projekti: Terveitä lapsia ilmastonmuutoksesta huolimatta

Guatemala on erityisen altis luonnonkatastrofeille, joiden vaikutukset väestöön ja maan infrastuktuuriin ovat vakavia. Näistä johtuva köyhyys ja aliravitsemus ovat kohtalokkaita erityisesti lapsille, ja ne voivat johtaa henkisen ja fyysisen kehityksen viivästymiseen, oppimisvaikeuksiin ja lisääntyneeseen sairastumisriskiin. Tukemme avulla haluamme parantaa elintarviketurvaa ja vahvistaa ilmastonmuutoksen vaikutusten sietokykyä.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Hankkeen toiminta:
- Yrittäjyyskoulutusta ja kerhoja 700 nuorelle naiselle.​
- Työpajoja terveellisestä ravitsemuksesta, äidin ja lapsen terveydestä sekä hygienista
- Ympäristökasvatuksen työpajoja 120 opettajalle

Hankkeen toiminnasta hyötyy yhteensä 700 nuorta naista, 1000 äitiä ja 120 opettajaa 40 koulusta.

Malawi-projekti: Nuorten koulutus seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista

Malawin väestö on hyvin nuorta, mutta maasta puuttuvat edelleen nuorille soveltuvat sukupuolisensitiiviset terveyspalvelut. Kulttuurinormit estävät näiden palveluiden luomisen ja estävät siten nuoria saamasta tietoa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksistaan. Malawilainen yhteiskunta on perinteisten roolimallien leimaama. Malawilaisista naisista 42 prosenttia menee naimisiin ennen 18-vuotispäiväänsä. Tämä perinne lisää varhaisraskauksien riskiä. Erityisesti tytöiltä ja nuorilta naisilta evätään usein itsemääräämisoikeus. Autamme vahvistamaan lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia.

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Hankkeen toiminta:
- 140 nuoren yhteisötyöntekijän koulutus antamaan seksuaaliterveysneuvontaa ikätovereilleen
- Ammatillista koulutusta nuorille äideille ja nuorille naisille heidän taloudellisen asemansa vahvistamiseksi
- 60 säästöryhmän perustaminen mikroyrityksiä varten

Hankkeen toiminnasta hyötyy yhteensä 82 000 ihmistä Mzimban alueella.

Laos-projekti: Kestävää maataloutta ja ilmastonsuojelua

Pohjois-Laosissa sijaitseva Bokeon alue on erittäin köyhää. Monet elävät riisin viljelystä. Maatalouden yksipuolisuus ja vähäinen tieto terveellisestä ravinnosta johtavat aliravitsemukseen. Ilmastonmuutos on lisännyt Laosin kuivuutta, mikä vaikeuttaa riisin viljelyä. Kun elintarvikevarastot eivät riitä, monet perheet lainaavat riisiä riisipankeista korkealla korolla ja ajautuvat nopeasti köyhyyskierteeseen. Kuivuus vaikuttaa myös vedensaantiin. Tämän hankkeen avulla pyrimme parantamaan maaseutualueiden elinoloja ilmastonmuutokseen sopetumisen ja innovatiivisen maatalouden avulla.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Hankkeen toiminta:
- Kahden maatalousoppilaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto
- Kestävää maataloutta ja yrittäjyyttä koskeva koulutus
- Mikroyritysten perustamisen tukeminen
- Vesisäiliöiden ja aurinkopumppujen käytön edistäminen

Hankkeen toimista hyötyy yhteensä 2750 ihmistä 16 yhteisössä Bokeon alueella.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading the Way -haaste

1/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Liikumme atmosfairin hyväksi

2/4
Sea turtle underwater

Liikumme Ocean Conservancy -järjestön puolesta

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Liikumme WeForest-järjestön puolesta

4/4