Palvelut

Brexitin siirtymäkausi ja logistiikka – täältä löydät tarvittavat tiedot!

Tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus yksittäistapauksiin on aina varmistettava erikseen.
 

Tullauksen tarkistuslista

Yrityksesi on haettava EORI-numero, jos teillä on ollut liiketoimintaa vain EU:n sisällä, eikä teillä ole vielä EORI-numeroa.

EORI-numero

  • käytetään taloudellisten toimijoiden tunnistamiseen ja rekisteröimiseen
  • käytetään taloudellisten toimijoiden ja Tullin välisessä yhteydenpidossa, kuten tuonti- ja vienti-ilmoituksissa, passitusilmoituksissa ja poistumisilmoituksissa
  • käytetään tiedovälityksessä myös muiden maiden tulliviranomaisten kanssa.

Suomalaiset yritykset hakevat EORI-rekisteröitymistä Suomen Tullilta. Lue rekisteröitymisestä lisää Tullin EORI-sivuilta.

Tullin tariffinumerot

Tavarat luokitellaan EU tullitariffin määräysten mukaisesti yleensä kymmenen numeroisella TARIC-nimikkeellä. Nimikkeen määrittämiseen tulee tutustua EU-tullitariffin sääntöihin ja määrityksiin. Tarvittaessa kannattaa olla yhteydessä Tullin neuvontaan.

Kauppadokumentaatiossa annettu tavarankuvaus on lähtökohtana tullinimikkeen määrittämiselle. Mikäli laskulla ei ole lähtömaan tullinimikettä tai se on ristiriidassa tavarankuvauksen kanssa, joutuu tuonnin tulliselvityksen tekijä selvittämään oikean tullinimikkeen tulliselvitystä varten. Tästä aiheutuu usein lisäkustannuksia ja tulliselvitys viivästyy. Oikean tullinimikkeen käyttämisellä tavaroiden tuoja pystyy parhaiten suojautumaan mahdollisilta Tullin jälkikannoilta ja selvittelyiltä.

On monenlaisia kansainvälisiä, EU:n ja Suomen rajoituksia, joita sovelletaan välittömästi kovan Brexitin tapauksessa.

Rajoituksia sisältyy muun muassa

• Yleisen järjestyksen suojeluun

• Ympäristönsuojeluun

• Ihmisten terveyden suojeluun

• Eläinten suojeluun

• Kasvien suojeluun

• Kaupallinen oikeudellinen suojaan

• Kulttuurivarantojen suojeluun

Lisätietoja vientivalvonnasta on ulkoministeriön verkkosivuilla.

Kovan Brexitin toteutuessa ei enää ole vapaakauppasopimukseen tai EU:n ja Ison-Britannian väliseen tulliliittoon perustuvia tullisopimuksia.

Alkuperätuotteet Isosta-Britanniasta

Jos ostat Isosta-Britanniasta raaka-aineita jatkojalostusta tai viimeistelyä varten, ota huomioon, että näitä tuotteita ei voi käyttää samoilla ehdoilla kuin etuusalkuperämääräykset sallivat. Britanniasta hankituilla tavaroilla ei enää ole etuusalkuperää eli ne on   määriteltävä alkutuotteiksi ilman alkuperäasemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä materiaalit eivät enää lisää, vaan ne vähentävät lopputuotteen asemaa EU:n alkuperätuotteena. Pahimmassa tapauksessa tavaralle ei voi enää vahvistaa EU alkuperää. Ole yhteydessä Tullin alkuperäasiantuntijoihin tarvittaessa, jotta saat alkuperälaskentasi ajan tasalle.

Jos sisäinen tai ulkoinen jalostus on alkanut ennen Ison-Britannian siirtymäkauden päättymistä, voidaan menettely päättää Tulliviranomaisten antamien erillisohjeiden mukaan. Ohjeet saadaan lähempänä tulli-ilmoittamisen aloittamista Ison-Britannian liikenteiden osalta.

Kun Britanniaan sovellettava siirtymäkausi on päättynyt, vaatii sekä ulkoinen että sisäinen jalostus erillisen luvan. Huolehdi siitä, että hankit Tullilta tarvittavan luvan.  Huomaa, että kumpikin edellisistä vaatii lisäksi sähköisen INF-todistuksen laatimisen viejäyrityksen Suomi.fi-tunnuksilla Komission järjestelmässä.

ATA carnet (myös Carnet A.T.A.) on kaikkien EU-valtioiden ja yhteensä 77 maan hyväksymä tulliasiakirja (Carnet), joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa ATA-yleissopimukseen kuuluvaan maahan tapahtuvaa tavaroiden väliaikaista tuontia. 

Tämän menettelyn erityinen ja samalla ratkaiseva etu verrattuna  väliaikaiseen tuontiin ja vientiin on, että erillisiä tulli-ilmoituksia ei tarvita eikä maahantuotuihin tavaroihin ei sovelleta tuontitulleja ATA-sopimuksen mukaisissa  kolmansissa maissa. ATA carnet -tulliasiakirja voidaan myöntää kuitenkin vain rajoittuihin tarkoituksiin, joita ovat: 

•    Messu- ja näyttelytavarat
•    Tavaranäytteet
•    Ammatin harjoittamisen välineet

Tavaroita ei saa kuluttaa tai jatkokäsitellä. Tämän vuoksi esitteitä, asiakkaille jaettavia liikelahjoja ja vastaavia ei voida hyväksyä Carnet-tavaroiksi, kuten ei myöskään pilaantuvia tavaroita. Lähettäjän on varmistettava, että viedyt tavarat myös tuodaan määräajassa.
 

Britannia pysyy EU:n passitussopimusmaana eli Brexitin siirtymäajan jälkeen on mahdollista käyttää passitusmenettelyä. Tällä voidaan välttää uusien ulkorajojen ruuhkia etenkin tuontisuunnassa Britanniasta EU-alueelle.

T1-passitusasiakirjaa tarvitaan etenkin Britanniasta EU-alueelle tuotaviin tavaroihin, jotka halutaan toimittaa syvemmälle EU-alueelle tullausta varten. Eli joita ei tullata heti saapumisen yhteydessä ruuhkaisella EU:n rajalla.

T2-passitussasiakirjaa voidaan käyttää EU-alueelta vientiselvitettyjen tavaroiden lähettämiseen Britannian alueelle. Vientisuunnassa Britanniaan ei paikalliselle tuojalle ole Brexit tilanteessa juuri hyötyä T2-passituksesta, koska hän ei voi hyödyntää Britannian kansallisia yksinkertaistettuja menettelyjä niin hyvin kuin olisi mahdollista.

Alta löytyvät Isossa-Britanniassa tarvittavat kolme dokumenttia (Brexit tarkistuslista, Britannian vastaanottajan valtakirja suoraan edustukseen sekä Britannian asiakkaan selvitys tuotteiden mahdollisista rajoituksista ja erityisvaatimuksista). Brittiläisen tuojan tai viejän tulee täyttää kaikki kolme asiakirjaa ja lähettää ne DB Schenker (Redhead) UK:n sähköpostiosoitteeseen customs@redhead-int.com


Katso myös