Skip to content
DB SCHENKER -logo


Tuontia Isosta-Britanniasta Suomeen

Tällä sivulla on kootusti tietopaketti, jolla kerrotaan, miten varmistat tuontilähetyksesi sujuvan noudon Isosta-Britanniasta Suomeen. Sujuvimmin FCA- tai EXW-toimitusehdolla nouto onnistuu, kun teet sähköisen kuljetustilauksen eSchenker-verkkopalvelussa ja liität mukaan kontaktitietolomakkeen (Mandatory Ex-Works (EXW) Free Carrier (FCA) EU collection advise) ja Ison-Britannian lähettäjältäsi saamasi lähetteen tai kauppalaskun. Suomalainen osapuoli ei voi täyttää eikä allekirjoittaa Ison-Britannian viennin tulli-ilmoituksen valtuutukseen tarvittavaa suoran edustuksen valtakirjaa Schenker Ltd:lle. Sekä valtakirja että kauppalasku / Customs Invoice pitää olla Ison-Britannian viejän vahvistamia. Mikäli lähettäjä Isossa-Britanniassa käyttää vientihuolintaan toista huolitsijaa, tulee siitä antaa tieto MBI EXW FCA -lomakkeella kohdassa ”Lähettäjä” omien yhteystietojen ohella.

Tiesithän, että ainoastaan Isossa-Britanniassa valmistetut tavarat saavat EU-alueelle tuotaessa etuusalkuperäkohtelun. Tavaroiden lähettäjän tulee laatia tuotteista alkuperäselvitys kauppalaskulleen, jotta suomalainen tuoja saa tullietuuskohtelun hyväkseen. Alkuperäselvityksen pitää olla EU:n ja Britannian välisen vapaakauppasopimuksen mukainen. Brittiläinen viejä voi tutustua Ison Britannian tullin (HMRC) ohjeisiin heidän nettisivuillaan.

Tarvittavat toimenpiteet ja asiakirjat jokaiseen tuontikuljetustilaukseen
Isosta-Britanniasta Suomeen:

  1. Sähköinen kuljetustilaus ensisijaisesti eSchenker-verkkopalvelussa. Lisämaksusta kuljetustilaus sähköpostilla mahdollista (Tiedote 15.2.2021).
  2. Mandatory Contact Information (sähköinen MCI-lomake)
  3. Tutustu myös Ison-Britannian tuontikuljetusten checklistiin


Muut tuontiin liittyvät liitetiedostot ja Brexitiin liittyvät tiedotesivut:


Katso myös


Kysymys:

Jos tavaroiden alkuperinä Ison-Britannian myyjän laskulla ilmoitetaan Saksa, Italia ja Iso-Britannia ja laskulla olevassa REX-lausekkeessa alkuperäksi on annettu Iso-Britannia, saako kaikki laskun tuotteet etuuskohtelun tuotaessa Suomeen?

Vastaus:
Eivät saa. EU:n ja Britannian väliseen vapaakauppasopimukseen on kirjattu, että etuuskohtelun saa vain Isossa-Britanniassa riittävästi tuotetuista tavaroista. Näin ollen EU-alkuperää olevista, käsittelemättömistä tavaroista pitää maksaa yleistä tullia EU-alueelle tullattaessa.


Kysymys:
Eikö palautustavaroita saa tuoda Isosta-Britanniasta ilman tullia kolmen vuoden ajan ja eikö tätä voida soveltaa edellä mainitun esimerkin (Saksa, Italia, Iso-Britannia alkuperätavarat REX-lausekkeella) tuontiin ja saada tullietuus käyttöön?

Vastaus:
EU-maissa valmistetut tavarat saa tulleitta Isosta-Britanniasta palautustavarana vain, mikäli pystyy osoittamaan tulliviranomaiselle tuontitullauksen yhteydessä, miten tavarat on EU-aikana viety Isoon-Britanniaan. Kuitattu rahtikirja, joka täsmää määriltään ja tiedoiltaan palautuvaan tavaraan yleensä hyväksytään tulliviranomaisen taholta. Huomioitavaa on, että palautustavaralle tullittomuutta haettaessa, todistus viennistä EU-aikana pitää osoittaa rahtikirjalla tullausta tehtäessä.


Kysymys:
Voiko Isoon-Britanniaan korjattavaksi tuodun tavaran saada tullittomasti palautustavarana takaisin Suomeen?

Vastaus:
Ei voi tullata palautustavarana, koska tavaraa on käsitelty, korjattu Isossa-Britanniassa. Palautustavaran tullittomuus koskee vain samassa tilassa palautuvia tavaroita. Korjatulle tavaralle pitää saada Ison-Britannian viejältä REX-todistus tai sitten pitää maksaa tavarasta yleistä tullia.


Kysymys:
Voiko tavaran suomalainen tuoja antaa Ison-Britannian tuonnista alkuperätodistuksen tuojan ilmoituksella?

Vastaus:
Kyllä voi, mutta tällöin tuojan pitää pystyä itse osoittamaan viipymättä Tullille, miten etuusalkuperän ehdot täyttyvät asianomaisesta tuotteesta. Tähän tuojan ilmoitukseen liittyy merkittäviä riskejä, joten emme suosittele sen käyttämistä. Tuojan ilmoitus soveltuu lähinnä tuojille, jotka siirtävät omista tuotantolaitoksistaan tavaraa EU-alueelle, eli heillä mainitut tiedot ovat tiedossa järjestelmissä.


Kysymys:
Jos tavaroiden alkuperinä Ison-Britannian myyjän laskulla ilmoitetaan Saksa, Italia ja Iso-Britannia ja REX-lauseke on laskulla. Saako tuotteet etuuskohtelun tuotaessa?

Vastaus:
Eivät saa. EU:n ja Ison-Britannian välisessä vapaakauppasopimukseen on kirjattu, että etuuskohtelun saa vain Isossa-Britanniassa riittävästi tuotetuista tavaroista. Näin ollen EU-alkuperää olevista, käsittelemättömistä tavaroista pitää maksaa yleistä tullia EU:ssa.