camera lenses notebook db schenker office desk

Britteinsaarten kuljetukset viikoilla 17–19

Laivan telakointi aiheuttaa muutoksia Ison-Britannian ja Irlannin tuonti- ja vientikuljetuksiin viikoilla 17–19. 

Vienti

  • Viikolla 18 ei ole osa- ja kokokuormalähtöä Suomesta Englantiin ja Irlantiin.
  • Viikon 19 lähtö aikaistuu torstaista 13.5. tiistaihin 11.5. Tämän lähdön lastaukset tehdään jo viikolla 18.
  • Viikon 19 aikana ei lastata lähtöjä Englantiin.
  • Normaaliin aikatauluun palataan viikosta 20 alkaen.

Tuonti

  • Viikoilla 17 ja 18 ei ole osa- ja kokokuormalähtöjä Englannista Suomeen.
  • Normaaliin aikatauluun palataan viikolla 19.