DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

DB Schenker IoT-yhteistyöhön Ciscon kanssa

Aloillaan maailman johtaviin yrityksiin kuuluvat DB Schenker ja Cisco tekevät yhteistyötä logistiikkateollisuuden suunnan muuttamiseksi. Yhteistyössä kehitetään, testataan ja otetaan käyttöön useita esineiden internetiin (IoT) ja muihin innovatiivisiin logistiikan teknologioihin liittyviä sovelluksia. 

Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa ja siten myös logistiikkaa eli sitä, miten tavaroita kuljetetaan, varastoidaan ja turvataan kaikkialla maailmassa. DB Schenker ja Cisco uskovat, että kuljettamisessa, varastoinnissa ja tullauksessa sekä jakelun loppuvaiheessa tapahtuu voimakkaita ja laajoja muutoksia. Ne muuttavat jo nyt molempien yritysten globaalia liiketoimintaa. DB Schenker ja Cisco pyrkivät ohjaamaan tätä muutosta yhdessä ja jatkamaan omien alojensa innovaatiotyön kärjessä.

Cisco_colloboration  

Alkaneessa yhteistyössä tutkitaan teknologioita, joka avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia varastonnin ja kuljetusprosessien optimointiin. Teksasin Houstonissa on aloittanut toimintansa yhteinen innovaatiolaboratorio, jossa testataan ja kaupallistetaan uusia logistiikan teknologioita. 

DB Schenker ja Cisco testaavat muun muassa sensoripohjaisia ratkaisuja, reaaliaikaisen paikannuksen järjestelmiä, robotiikkaa ja automaatiota, älylaitteita, videoanalytiikkaa, lisättyä todellisuutta, energian- ja omaisuudenkäytön hallintaa sekä kasvontunnistusta. Sovelluksia kehittävät sekä Cisco että DB Schenker. Innovaatiolaboratoriossa DB Schenkerin henkilökunta testaa sovelluksia ja tuotteita varastoympäristössä. Koekäytön aikana arvioidaan teknistä käyttökelpoisuutta että arvonmuodostusta varastointi- ja toimitusketjuympäristössä.