DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

DB Schenker tutkitusti paras kotimaan kuljetuksissa

DB Schenker on asiakkaiden arvion mukaan kotimaan tavarankuljetusten paras palveluntarjoaja. Tämä selviää Taloustutkimus Oy:n omana tuotantonaan toteuttamasta yhteistutkimuksesta, joka on tehty puhelinhaastatteluna 1.11.–18.12.2019. 

Toimialakohtaisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan DB Schenker sijoittui kotimaan kuljetuksissa alan parhaaksi sekä yleisarvosanan perusteella että viidellä osa-alueella kahdeksasta tutkitusta osa-alueesta. 

Yleisarvosanaksi DB Schenker sai 8,06 vanhalla kouluasteikolla (4–10). Alan keskiarvo oli 7,55. Kotimaan kuljetuksia tarjoavien yritysten joukossa DB Schenker arvioitiin parhaaksi palvelualttiudessa, asiantuntemuksessa, asiakkaan tarpeen huomioimisessa, ongelmatilanteiden ratkaisukyvyssä ja tavoitettavuudessa. Toiseksi parhaaksi DB Schenker arvioitiin lupausten pitämisessä ja yhteydenpidossa. Kolmannelle sijalle DB Schenker sijoittui hintatasossa kilpailutilanteessa. 

DB Schenker paransi sijoitustaan myös kansainvälisissä kuljetuksissa ja huolinnassa. DB Schenker oli 21 tutkitun yrityksen joukossa alan tunnetuin yritys. Tunnettuus parani jo neljättä vuotta peräkkäin. Kansainvälisten kuljetusten ja huolinnan osalta DB Schenkerin kokonaisarvosanaksi tuli 8,00, jolla sijoittui viidennelle sijalle. Toimialan keskiarvo oli 7,75. Edellisvuodesta DB Schenker paransi suoritustaan asiakkaan tarpeiden huomioimisessa ja yhteydenpidossa. 

Schenker Oy:n toimitusjohtaja Petteri Nurmi pitää kärkituloksia merkkinä hyvästä yhteistyöstä ja pitkäkestoisesta kehittämistyöstä: ”DB Schenkerin historia Suomen sisäisissä kuljetuksissa ulottuu 1930-luvulle saakka, jolloin Kiitolinja perustettiin. Kotimaan ketjuyhteistyö on jatkunut pitkään Vähälä Yhtiöiden kanssa. Panostamme jatkuvasti kuljetuspalveluiden kehittämiseen varsinkin digitalisoinnin, palveluvalikoiman ja asiantuntijuuden kautta. Tutkittujen osa-alueiden lisäksi teemme voimakkaasti töitä alan ympäristövaikutusten vähentämiseksi, mikä on nouseva trendi myös asiakkaittemme suunnalla. Uskon, että tuloksissa näkyvät myös voimakkaat investointimme Suomen terminaaliverkostoon, mikä on parantanut huomattavasti kuljetusten läpimenoa.”