DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Etäalueiden jakelupäiviin joustoa

Koronaviruspandemian vuoksi kuljetusmäärät vähenevät huomattavasti. Asiakkailta saamiemme volyymiarvioiden ja Euroopan verkostomme kokemusten perusteella kuljetusmäärät vähenevät lähes kolmanneksella normaaliin ajankohtaan verrattuna. Pitääksemme yllä koko Suomen kattavaa kuljetusverkostoa lisäämme joustoa etäalueiden nouto- ja jakelukuljetuspäiviin. Kokoamalla täydempiä kuormatiloja varmistamme kapasiteetin riittävyyden myös näissä poikkeusoloissa.

Keskiviikkona 1.4. noudettavista lähetyksistä alkaen varaamme mahdollisuuden lisätä etä- ja erikoisalueiden nouto- ja jakelukuljetuksiin yhden kuljetuspäivän tai siirtää noudon tai jakelun seuraavaan aikataulunmukaiseen päivään. Tämä nyt tehtävä jousto koskee osa- ja kokokuormia sekä kappaletavara- ja pakettikuljetuksia etä 1-, etä 2- ja erikoisalueilla. Alueiden postinumerot on lueteltu kotimaan hinnoittelualuekartassa, joka on ladattavissa mySchenker-palvelusta. Suurin osa lähetyksistä, arviolta 85 %, kuljetetaan jatkossakin normaalin aikataulun mukaan poikkeustilasta huolimatta.

Koronavirustilanteen vuoksi tavaran vastaanottaja on voinut sulkea toimipisteensä tai kieltäytyy vastaanottamasta lähetyksiä. Voidaksemme välttää turhat jakeluyritykset, pyydämme varmistamaan etukäteen, että lähetys voidaan toimittaa perille. Ellei lähetystä voida toimittaa, se palautetaan lähettäjälle kuljetuksesta aiheutuvin lisäkustannuksin.

Pahoittelemme näistä poikkeuksellisista toimenpiteistä aiheutuvia muutoksia.