Skip to content
DB SCHENKER -logo


camera lenses notebook db schenker office desk

Euroopan maakuljetuksia koskevien uusien asetusten täytäntöönpano: EU:n liikkuvuuspaketista 1 (Mobility Package 1, MP 1) johtuvat muutokset.

DB Schenker suhtautuu erittäin myönteisesti EU:n uuden liikkuvuuspaketin täytäntöönpanoon, jonka tarkoituksena on tasapainottaa tehokkaammin turvallisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisuutta koskevia tavoitteita Euroopan maakuljetusjärjestelmässä. Tämä paketti täsmentää myös meidän tärkeimmän voimavaramme, eli työntekijöidemme ja alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden, työoloja. Vuodesta 2017 alkaen on pantu täytäntöön suuri määrä uusia sääntöjä, jotka ovat nyt voimassa. Maantiekuljetusten työoloja koskevat merkittävimmät muutokset tulevat voimaan vuonna 2022. Uskomme, että kuljetusmarkkinat kehittyvät tulevaisuudessa kokonaisuudessaan myönteisesti ja tarjoavat sen seurauksena paremmat työolot.

Tärkeimmät muutokset, jotka vaativat huomiotamme 2.2.2022 alkaen

Kabotaasia koskevat uudet säännöt

  • 4 päivän jäähdyttelyjakso yksittäisten kabotaasikuljetusten välillä EU:n jäsenvaltioissa. Tämä rajoittaa kaluston ja kuljettajien kapasiteettia kabotaasiliikenteessä ja pakottaa liikenteenharjoittajat muuttamaan tapaa, jolla ne hallinnoivat kabotaasiliikennettä.
  • 8 viikon välein paluuvelvollisuus ajoneuvon rekisteröintimaassa sijaitsevaan tukikohtaan. Tämä vaikuttaa kielteisesti kuljetuskapasiteettiin ja johtaa kustannusten nousuun, koska useimmat ajoneuvot joutuvat ajamaan tyhjinä melko pitkiä matkoja, mikä johtaa liikenteen epätasapainoon tietyillä liikenneväylillä.

Palkkatason mukauttaminen

  • Palkankorotukset, jotka johtuvat liikkuvuuspaketin ajokieltosääntöjen hyväksymisestä paikallisilla markkinoilla.
  • Kabotaasiin ja ristikkäisliikenteeseen liittyvistä ajokieltosäännöistä johtuvat palkankorotukset: Kabotaasiliikennettä ja ristikkäisliikennettä harjoittavien itäisistä EU-maista tulevien kuljettajien palkkojen on vastattava kuljetusalan normia niissä maissa, joissa kyseiset kuljettajat toimivat.

Uudet raportointisäännökset

  • Paikallisten viranomaisten ja Euroopan unionin edellyttämä uusi raportointivelvoite liikenteenharjoittajille kuljettajien lähettämistä koskevien sääntöjen, kalustoa koskevien tietojen ja muiden tietojen osalta.
  • Koskevat jatkossa myös kansainvälisessä liikenteessä kaupallisessa tavarankuljetuksessa toimivia yli 2,5-tonnisia pakettiautoja.

Lisäasetukset pannaan täytäntöön tammikuussa 2023.

DB Schenker huolehtii kaikista näistä vaatimuksista, joten asiakkaidemme kannalta uusien säännösten täytäntöönpano ei vaikuta palveluumme. On kuitenkin odotettavissa, että liikkuvuuspaketti vaikuttaa kapasiteettiin sekä maakuljetusten kustannuksiin työvoimakustannusten nousun sekä lisäajojen ja jäähdytysaikojen vuoksi.

Liikkuvuuspaketti: Kysymyksiä ja vastauksia