DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Kuljetusalan tukilakkojen vaikutus DB Schenkerin kuljetuksiin

Postilakko on laajenemassa koko Suomen logistiikkaa haittaavaksi työtaisteluksi, kun muun muassa auto- ja kuljetusala, ilmailuala, rautatieläiset ja merimiehet ovat ilmoittaneet tukilakoista.

Kotimaan kuljetuksia haittaa AKT:n tukilakko 18.–24.11. Tukilakossa AKT:n jäsenet pysäyttävät postin tavaroiden ja lähetysten käsittelyn muun muassa satamissa, terminaaleissa ja maantiekuljetuksissa. DB Schenkerille mahdollinen lisävolyymi aiheuttaa kapasiteettipulaa ja aikataulujen viivästyksiä. Kotimaan kuljetuksissa pyrimme ensisijaisesti hoitamaan nykyasiakkaiden kuljetukset. Uusien sopimusten osalta sovellamme poikkeustilanteen hinnoittelua.

Suomen viennille ja tuonnille aiheutuu merkittäviä haittoja, jos Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto pysäyttävät merireittejä käyttävät maantiekuljetukset. Jos meriliikenteen tukilakko alkaa, emmekä voi käyttää normaaleja lauttareittejä, pyrimme kuljettamaan kriittiset lähetykset vaihtoehtoisia reittejä. Vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä perimme erillisen lakkolisän.

Tukilakkojen aiheuttamien reitti- ja kapasiteettimuutosten vuoksi emme voi antaa lupauksia kuljetusajoista tai -kapasiteetista.

Lataa lakkolisät (pdf) päivitetty 18.11.2019