Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

camera lenses notebook db schenker office desk

Maahantuonnin arvonlisäverotukseen muutoksia

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet yritykset maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot oma-aloitteisesti Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. 

Arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista varten asiakkaan on oma-aloitteisesti laskettava veron peruste ja veron määrä. Arvonlisäveroilmoituksessa on näille tiedoille omat kentät. Suo­men tul­li vah­vis­taa jat­kos­sa vain tul­lau­sar­von.

Kannustamme asiakkaitamme tutustumaan Ve­ro­hal­lin­non oh­jei­siin ja kiin­nit­tä­mään eri­tyis­tä huo­mio­ta sii­hen, mi­ten alv-il­moi­tuk­sen laa­tija saa riit­tä­vät tie­dot ve­roil­moi­tus­ten laa­ti­mis­ta var­ten. Ilmoituksen laatimista helpottaa tarjoamamme kuukausittainen alv-erittely tuontien alv-arvoista (lisäpalvelun hinta 30 e/kk). 

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen vaiheet 1.1.2018 alkaen

Tulli-ilmoittaminen


Asiakas, tai huolitsija hänen puolestaan, antaa tulli-ilmoituksen entiseen tapaan. Tulli luovuttaa tavaran vapaaseen liikkeeseen.

Tullauspäätös/lasku, hyväksymispäivä

Tullauspäätös ei sisällä maahantuonnin arvonlisäveroa

Maahantuonnista kannettavan arvonlisäveron laskeminen

Asiakas laskee itse maahantuonnin arvonlisäveron määrän


Veroilmoituksen antaminen ja veron maksaminen/ vähentäminen

Asiakas ilmoittaa maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän arvonlisäveroilmoituksella ja maksaa/vähentää veron.


Lisätietoja