DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Muutoksia Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisissä kuljetuksissa

Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittaminen Ahvenanmaan verorajan ylittävien kuljetusten osalta muuttuu 1.1.2018.

Veroilmoitukset annetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten toimesta oma-aloitteisesti. Verorajan ylittävän liikenteen valvonta säilyy Tullilla. Tästä syystä kuljetuksen rahtikirjaan tarvitaan uusia tietoja. Lisäksi tavaran viejän selvitysvastuuta kasvatetaan. Viejän tulee selvittää ja varmistua siitä, että tavaran vastaanottaja verorajan takana on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa. Tiedon voi käydä tarkistamassa esimerkiksi Patentti- ja Rekisterihallituksen tietokannasta www.ytj.fi .

Ahvenanmaan verorajan ylittävien kuljetusten rahtikirjoissa tulee olla merkittynä sekä lähettäjän että vastaanottajan Y-tunnukset (yritys- ja yhteisötunnukset). Lisäksi tavaran vastaanottajasta pitää antaa lisämerkintä ”ALV REK”, mikäli tämä on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tieto merkitään Y-tunnuksen perään esimerkiksi ”1234567-8 ALV REK”.

Schenker Oy:n kuljetustilauksissa (mySchenker & Kuljetustilaus.fi) uudet lisätiedot annetaan kuljetustilauksen kohtiin ”Lähettäjän viite” ja ”Vastaanottajan viite”. Näihin tietokenttiin tulee viedä yllä mainitut lisätiedot, mikäli toimituksen määrä- tai lähtöpaikka on Ahvenanmaalla. Kuljetustilauksessa tulee antaa myös riittävän yksityiskohtainen tavarankuvaus. Epäselvä tai riittämätön tavarankuvaus (esimerkiksi tavaraa, varor, spare parts, material) altistaa lähetyksen Tullin tarkastukselle ja ylimääräisille kustannuksille. 

Mikäli kuljetus- tai varastoasiakas välittää Ahvenanmaan toimitustietoja sähköisinä sanomina tai tiedonsiirtona, pitää Y-tunnukset ja niitä vastaavat ALV REK -merkinnät tulla asiakkaan järjestelmästä valmiina sanomissa sellaisissa kentissä, että ne pystytään välittämään edelleen toimituksen rahtikirjalle. Jos viitekenttiä ei ole käytettävissä, tiedot voi ilmoittaa myös rahtikirjan kuljetusohjeissa.

Tämä ohje on laadittu Tullin asiakastiedotteen 28.12.2017 pohjalta.

Lisätietoja verorajakäytännöistä saa Maarianhaminan tullista p. 0295 52 333 tai sähköisesti atp.skattegrans@tulli.fi sekä Tullin ja Verohallinnon sivuilta.

Lisätietoja

Schenker Oy
Ville Raevuori
Manager Customs Finland
Puh. 010 520 2541
ville.raevuori@dbschenker.com