DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Muutoksia lähetysten luovuttamiseen ja vastaanottamiseen

Muutamme lähetysten noutoon ja jakeluun liittyviä käytäntöjä, jotta voimme turvata henkilöstömme ja asiakkaittemme terveyttä ja hillitä koronaviruksen leviämistä. Näillä toistaiseksi voimassa olevilla muutoksilla vähennämme fyysisiä kontakteja henkilöiden välillä.

Koronaviruksen alettua levitä Euroopassa olemme aktiivisesti kannustaneet henkilöstöämme toistuvaan ja tehokkaaseen käsien pesuun sekä oikeaoppiseen yskimis- ja aivastustekniikkaan. Lisäksi olemme tehostaneet tilojen ja laitteiden puhtaanapitoa.

Koko henkilökuntamme osalta olemme noudattaneet jo maaliskuun alusta alkaen vahvaa suositusta etätöiden tekemisestä sekä rajoittaneet työmatkat minimiin. Näin vähennämme sairastumisriskiä kaikkien työntekijöiden osalta. Edellytämme myös vähänkin sairauden oireita tuntevat pysymään joko etätöissä tai jättäytymään sairauslomalle.

Noudot ja jakelut yrityksille

  • Henkilöstömme on ohjeistettu jättäytymään sairauslomalle vähäistenkin oireiden perusteella. Kuljettajat eivät ole velvollisia todistamaan terveydentilaansa työtehtävissään muille kuin viranomaisille.
  • Olemme ohjeistaneet kuljettajiamme käyttämään käsineitä kaikissa kuljetuksen vaiheissa.
  • Kuljettajamme noudattavat asiakasyrityksen ohjeita muun muassa asiakkaan tiloihin saapumisesta.

Kuluttajajakelut

  • Jos kuluttajajakelun vastaanottaja kertoo olevansa sairas, kuljettaja jättää lähetyksen oven taakse.
  • Vastaanottokuittaukseksi kuljettaja merkitsee ajoneuvopäätteeseen allekirjoituksena ”X” ja kirjoittaa nimenselvennykseksi vastaanottajan etu- ja sukunimen.

Noutopisteet

  • Noutopisteen kassahenkilö ei ota noutavan asiakkaan henkilötodistusta ja puhelinta käteensä tarkastaessaan lähetystä henkilöllisyyttä ja saapumisilmoitusta.
  • Kassahenkilö täyttää lähetyksen luovuttamiseen tarvittavat tiedot asiakkaan puolesta ja merkitsee kuittauskappaleeseen merkinnän ”SCH” ja nimenselvennyksenä asiakkaan etu- ja sukunimen.

Poikkeustilanteen aiheuttamien ruuhkien ja lisääntyneiden sairauspoissaolojen vuoksi asiakaspalvelumme on erittäin ruuhkautunut. Palvelemme toistaiseksi arkisin klo 8 – 16.