DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Muutoksia ulkomaan kuljetusten kapasiteettilisään

Koronaviruspandemia on hiljentänyt edelleen Euroopan tavarakuljetuksia. Espanjassa kuljetusmäärät ovat vähentyneet 60 % ja Ranskassa 50 %. Suomen vientikuljetusten määrä vähenee nyt nopeasti sahatavaran ja konepajateollisuuden hiljenemisen vuoksi, mutta toisaalta elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden tuonti jatkuu normaalisti. Tuontikuljetusten toteuttamiseksi ajamme nyt noin 40 % kuljetusyksiköistämme etelään tyhjinä. Skandinavian, Saksan ja Baltian liikenteet ovat vielä verraten normaalilla tasolla. 

Vähentyneiden kuljetusvolyymien lisäksi alueelliset karanteenit siirtävät kappaletavarakuljetuksia poikkeusreiteille erityisesti Italian, Espanjan, Ranskan ja Portugalin kuljetuksissa. Poikkeusreittien käyttö lisää terminaalikäsittelyjä, mistä aiheutuu lähetyskohtaisia lisäkustannuksia. Tavoitteenamme on tässä poikkeustilanteessakin ylläpitää Euroopan kappaletavaraverkosto toimintakykyisenä ja kuljetusajat mahdollisimman normaalilla tasolla niin pitkään kuin mahdollista.

Poikkeustoimien aiheuttamista volyymi- ja tuotantomuutoksista johtuen päivitämme ulkomaan kapasiteettilisää 20.3.2020 tiedotetusta seuraavasti:

  • System-palvelut: Kappaletavarakuljetusten kapasiteettilisä Italian, Espanjan, Portugalin ja Ranskan vienti- ja tuontikuljetusten osalta on 5,50 € / 100 kg. Muiden Euroopan maiden osalta kapasiteettilisä on edelleen 2,50 € / 100 kg.
  • Direct-palvelut: Osa- ja kokokuormissa sekä intermodaalikuljetuksissa otetaan tuonnin osalta käyttöön kapasiteettilisä, joka on 25 % perusrahdista. Kapasiteettilisä ei vaikuta kuljetuksen muihin lisiin tai niiden suuruuteen. Direct-palveluiden kapasiteettilisä ei koske Skandinavian, Saksan, Baltian, Venäjän eikä Ukrainan kuljetuksia.
  • System- ja Direct-palveluiden kapasiteettilisä tulee käyttöön myös lämpötilahallituissa Coldsped-kuljetuksissa.
  • Kapasiteettilisän muutokset tulevat voimaan lähetyksille, joiden lähtöpäivä Suomesta tai saapumispäivä Suomeen on torstaina 9.4. tai sen jälkeen.

Kapasiteettilisän ohella varmistamme DB Schenkerin Euroopan laajuisen maakuljetusverkoston palvelukykyä myös muilla keinoilla: Yhdistämme kansainvälisiä kappaletavarakuljetuksia runkokuljetuksiin entistä joustavammin ja hyödynnämme laajan terminaaliverkoston etuja vaihtoehtoisiin reitityksiin. Keskitämme myös voimavaroja kriittisimmille alueille ja palveluihin sekä panostamme henkilöstömme työterveyteen muun muassa parantamalla etätyömahdollisuuksia erilaisin IT-ratkaisuin. Koska koronaviruspandemia vaikuttaa eri maissa eri tahtiin, myös kapasiteettilisää voidaan muuttaa vastaavasti suuruuden, maiden tai liikennesuuntien osalta. Mahdollisista muutoksista tiedotamme vähintään viisi päivää etukäteen.

Tilannetietoa koronaviruspandemian vaikutuksista DB Schenkerin kuljetuksiin ylläpidetään osoitteessa www.dbschenker.com/de-en/meta/customer-information. Tilannekuvassa julkaistaan muun muassa kartta Euroopan maakuljetusten kapasiteetista ja ruuhkista.