DB SCHENKER -logo

camera lenses notebook db schenker office desk

Puola ja Unkari edellyttävät tunnistenumeroita

Puola ja Unkari edellyttävät maihinsa kuljetettaviin lähetyksiin tunnusnumeroita veronkierron estämiseksi. Puola on ottanut SENT-järjestelmänsä käyttöön toukokuussa 2017 ja Unkari EKAER-järjestelmänsä maaliskuussa 2015. Muutoksista on tiedotettu aiemmin niiden tullessa voimaan.

Puolan SENT-järjestelmä edellyttää SENT-tunnistenumeroa kaikkiin Puolaan suuntautuviin tai Puolan kautta muualle Eurooppaan meneviin SENT-seurannan piiriin kuuluviin lähetyksiin. SENT-järjestelmään on ilmoitettava ennakkotiedot tietyt raja-arvot ylittävistä tuonneista ja tietyistä tuoteryhmistä kuten alkoholista, tupakasta ja öljytuotteista. Uudeksi tuoteryhmäksi tulee lääketeollisuuden tuotteet 14.6.2018. Ilmoittamisesta vastaa tavaran ostaja tai myyjä taikka Puolan kautta kulkevissa transitolähetyksissä kuljetusliike lähettäjän edustajana. Ilmoittamisesta syntyvä kertakäyttöinen tunnistenumero liitetään lähetyksen asiapapereihin ja sen on oltava kuljetuksessa mukana lähetyksen saapuessa Puolaan. Tunnistenumeron puuttumisesta voi seurata rangaistusmaksu.

Unkarin EKAER-järjestelmässä rekisteröintivelvoite on unkarilaisella alv-velvollisella, jolta suomalainen asiakas saa lähetykselle EKAER-numeron. Kuljetustilaukseen on liitettävä EKAER-tunnistenumero tai maininta siitä, että tunnistetta ei tarvita. Tunnistenumero on 15 merkkiä pitkä. Sen ensimmäinen kirjain on iso E ja vuosilukua kuvaavat 2 merkkiä eli esimerkiksi ” E15012345678910”. Ilman tunnistenumeroa olevat lähetykset pysähtyvät Unkarissa terminaaliin ja niille syntyy lisäkustannuksia. Lisäksi toimitus asiakkaalle viivästyy.

Lisätiedot

Arto Tuomi
Trade Lane Manager, Land Transport Finland
Puh. 010 520 2840

Ville Raevuori
Manager Customs Finland
Puh. 010 520 2541